Konwencja o prawach dziecka (w języku migowym)
niedostępny
0+

Konwencja o prawach dziecka (w języku migowym)

Do ulubionych
Dodano
Full HD
13 min

Czy wiesz, jakie masz prawa - niezależnie od okoliczności, po prostu jako dziecko? Są one zapisane skomplikowanym językiem dorosłych w międzynarodowej Konwencji o prawach dziecka, a my, zespół Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w Ukrainie, przetłumaczyliśmy je na prosty i zrozumiały język. I zadbaliśmy o to, by była ona dostępna dla każdego bez wyjątku! W tym dla osób z wadą słuchu, dlatego stworzyliśmy wersję w języku migowym.

Książka pomoże Tobie, a także Twoim nauczycielom, rodzicom lub opiekunom, poznać i lepiej zrozumieć prawa każdego dziecka. W końcu nie można domagać się ani chronić tego, o czym się nie wie.

Konwencja o prawach dziecka to nie tylko formalny dokument! To prawdziwy przewodnik dla całego świata, jak budować przyszłość, w której prawa każdego człowieka są szanowane i chronione od urodzenia - przez całe dzieciństwo, dorastanie, młodość i wczesną dorosłość. Przyszłość Ukrainy zależy również od tego, jak dobrze rozumiesz swoje prawa i czy ludzie wokół ciebie je szanują.

Ta książka ucieleśnia ducha samej Konwencji, która chroni twoje prawa do edukacji, uczestnictwa, niedyskryminacji i wiele innych. Świadomość tego pomoże zbudować prawdziwie włączające społeczeństwo w Ukrainie, w którym wszystkie dzieci - niezależnie od ich statusu społecznego, możliwości lub zdolności, a także wszelkich różnic - mogą się rozwijać.

Audio dla dorosłych https://megogo.page.link/RCsLaR3tk7MvZsYU7

Audio dla dzieci https://megogo.page.link/aEgFevxAPT5gNDwaA

Czy wiesz, jakie masz prawa - niezależnie od okoliczności, po prostu jako dziecko? Są one zapisane skomplikowanym językiem dorosłych w międzynarodowej Konwencji o prawach dziecka, a my, zespół Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w Ukrainie, przetłumaczyliśmy je na prosty i zrozumiały język. I zadbaliśmy o to, by była ona dostępna dla każdego bez wyjątku! W tym dla osób z wadą s

Dźwięk

Ukraiński