Maraton nauki języka angielskiego. Pre-intermediate
niedostępny
6+

Maraton nauki języka angielskiego. Pre-intermediate

Do ulubionych
Dodano
Full HD

W tej serii filmów poznasz 5 najważniejszych tematów na poziomie średnio zaawansowanym i będziesz mógł od razu wykorzystać je w życiu codziennym. Przeanalizujemy je i nauczymy się ich razem z Tobą:
- różnicę między dwoma czasami gramatycznymi czasu teraźniejszego: Present Simple i Present Continuous.
- przeszły czas gramatyczny Past Simple, a także identyfikatory czasu przeszłego, takie jak "yesterday", "a week ago", "last week" itd.
- różnicę między dwiema formami czasu przyszłego w języku angielskim: czasem Future Simple i konstrukcją "to be going to". Zwrócimy uwagę na to, jak te formy są używane i ujawnimy ich główne różnice.
- czasowniki modalne can / must / should.
- użycie konstrukcji too/enough, a little/little, a few/few.

W tej serii filmów poznasz 5 najważniejszych tematów na poziomie średnio zaawansowanym i będziesz mógł od razu wykorzystać je w życiu codziennym. Przeanalizujemy je i nauczymy się ich razem z Tobą: - różnicę między dwoma czasami gramatycznymi czasu teraźniejszego: Present Simple i Present Continuous. - przeszły czas gramatyczny Past Simple, a także identyfikatory czasu przeszłego, takie jak "yeste

Dźwięk

Ukraiński