Загальні умови Ліцензійного договору

 1. Поняття, які використовуються в договорі

  1. Артист – фізична особа та/або група (об’єднання) фізичних осіб, які беруть участь в Заході і Права на Зйомку, Трансляцію та/або Запис виступу яких надаються в рамках цього Договору.
  2. Договір – означає цей Ліцензійний договір, який включає Основні умови, Загальні умови, а також всі додатки, додаткові угоди і акти до нього. Посилання на відповідні частини Договору повинні згадуватися окремо. Якщо в будь–якому з пунктів Договору є чітка вказівка на Основні умови та/або Загальні умови, ніщо інше, крім відповідних Основних умов та/або Загальних умов, не мається на увазі.
  3. Запис – в розумінні цього Договору означає право Ліцензіата самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати технічні дії, що сприяють запису виступу Артиста та/або Заходу на матеріальних та/або інших видах носіїв, а також подальше використання Ліцензіатом таких записів на свій власний розсуд протягом Ліцензійного строку.
  4. Захід – розважальний, освітній, культурний або іншого характеру захід, організатором якого є Ліцензіар та/або участь в якому бере Артист і право на Зйомку та/або Трансляцію, та/або Запис якого надається Ліцензіаром Ліцензіату в рамках цього Договору.
  5. Зйомка – в розумінні цього Договору означає право Ліцензіата самостійно або із залученням третіх осіб, з використанням знімального обладнання (відеокамер, фотоапаратів та ін.), виконати ряд технічних дій по відео– та аудіофіксації виступу Артиста та/або Заходу, що сприяють подальшій Трансляції та/або Запису виступу Артиста/Заходу.
  6. Користувач – особа, яка отримує доступ до виступу Артиста та/або Заходу за допомогою Дозволених сайтів.
  7. Ліцензійна плата – винагорода, яка підлягає оплаті Ліцензіатом Ліцензіару за надані Права.
  8. Ліцензійний строк – період, протягом якого Ліцензіар надає Ліцензіату Право на використання виготовленого Запису виступу Артиста, Заходу, який визначений в Основних умовах Договору.
  9. Модель Трансляції – означає Права на Трансляцію виступу Артиста та/або Заходу з будь–якого місця за вибором Користувача за допомогою Web–сайту, в т. ч. за допомогою Програмних додатків. Модель Трансляції визначається Сторонами в Основних умовах Договору і може бути наступною:
   1. Безкоштовна модель – Трансляція виступу Артиста та/або Заходу при умові, що за перегляд Трансляції виступу Артиста та/або Заходу з Користувача плата не стягується.
   2. Передплатна модель (Підписка) – Трансляція виступу Артиста та/або Заходу за абонентську плату, яка періодично стягується та встановлюється самостійно Ліцензіатом.
   3. Платна модель – Трансляція виступу Артиста та/або Заходу та/або надання доступу до Запису виступу Артиста/Заходу за вибором Користувача за разовий платіж. Користувач має право переглянути Трансляцію та/або Запис виступу Артиста/Заходу після здійснення платежу та отримання доступу до перегляду Трансляції та/або Запису.
   4. Рекламна модель – Трансляція виступу Артиста та/або Заходу разом із показом реклами, в тому числі, але не обмежуючись, наступними способами:
    1. безпосередньо перед початком Трансляції виступу Артиста та/або Заходу («preroll»);
    2. після закінчення Трансляції виступу Артиста та/або Заходу («postroll»);
    3. накладення на відеоряд виступу Артиста та/або Трансляцію Заходу під час демонстрації графічних банерів («overlay»);
    4. розміщення реклами під час Трансляції виступу Артиста та/або Заходу з перериванням процесу його програвання («midroll»).
    Ліцензіат здійснює суміщення Трансляції виступу Артиста та/або Заходу з рекламою відповідно до внутрішньої політики Web–сайту, що не гарантує поєднання Трансляції виступу Артиста та/або Заходу з рекламою будь–яким способом під час кожного перегляду.
  10. Права – ліцензія на використання об'єктів права інтелектуальної власності, яка складається із сукупності прав, в тому числі, але не виключно, прав на Зйомку, Трансляцію та/або Запис виступу Артиста, Заходу, що передаються Ліцензіату Ліцензіаром за цим Договором, відповідно до визначеного Сторонами в Основних умовах Договору виду ліцензії.
  11. Пристрій – будь–який як стаціонарний, так і переносний пристрій (в тому числі електронна обчислювальна машина (ЕОМ), а також інше обладнання, здатне здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення (включаючи, серед іншого, мобільні телефони, смартфони, побутова техніка). Під Пристроями маються на увазі як існуючі на даний момент пристрої, так і ті, які можуть з’явитися в майбутньому, придатні для доступу до телекомунікаційної мережі з використанням, в тому числі IP–протоколу, браузерів і Програмних додатків, і для здійснення передачі даних, що функціонують на різних операційних системах.
  12. Програмні додатки – програми, що вбудовуються в Пристрої користувачів та дозволяють відображати Трансляцію виступу Артиста та/або Заходу. Доменними іменами, для цілей визначення Програмних додатків, є доменні імена Дозволених сайтів, а також всі їх субдомени (зокрема, але не виключно, <www>), без обмеження можливих рівнів ієрархії.
  13. Рекламування – анонсування та просування Трансляції виступу Артиста та/або Заходу з метою сформувати або підтримати обізнаність Користувачів і їх інтерес до Трансляції виступу Артиста та/або Заходу. Умови Рекламування детально вказані в розділі 4 Загальних умов Договору.
  14. Строк проведення Заходу – період, протягом якого Ліцензіар надає Ліцензіату Право на Трансляцію виступу Артиста та/або Заходу, а також Право здійснити Зйомку та/або Запис виступу Артиста та/або Заходу, який визначений в Основних умовах Договору.
  15. Субліцензування – право Ліцензіата надавати третім особам, сервіси яких функціонують в мережі Інтернет та на яких контент (будь–які об'єкти інтелектуальної власності) розміщується переважно користувачами таких сервісів відповідно до умов, які визначають порядок користування такими сервісами, а також користувачам таких сервісів (далі всі разом – «Субліцензіати»), права на використання Трансляції/Запису виступу Артиста та/або Заходу на web–сайтах, пристроях, а також за допомогою програмних додатків, в т. ч., але не виключно, на відтворення, поширення, створення похідних продуктів, показ і виконання Трансляції/Запису виступу Артиста та/або Заходу, в т. ч., але не виключно, для цілей рекламування та анонсування послуг Субліцензіатів в повному обсязі або в будь–якій їх частині (а також похідних продуктів, отриманих за допомогою послуг Субліцензіатів) в будь–яких медійних форматах і через будь-які медійні канали.
   Незважаючи на вид ліцензії та обсяг Прав Ліцензіата за цим Договором і тільки щодо Субліцензіатів, зазначене в цьому пункті право Ліцензіата на Субліцензування передбачає видачу Субліцензіатам безвідкличної невиключної ліцензії на безоплатній основі на території всього світу на невизначений термін.
  16. Територія – в розумінні цього Договору означає територію, на яку Ліцензіат отримує Права і яка вказується в Основних умовах Договору.
  17. Технологія OTT (Over the Top) – доставка сигналу, за допомогою якого транслюється виступ Артиста та/або Заходу, на приймаючий Пристрій Користувача по некерованій Ліцензіатом мережі Інтернет з пакетною маршрутизацією даних.
  18. Трансляція – в розумінні цього Договору означає право на поширення в режимі реального часу по Технології OTT сигналу, за допомогою якого транслюється виступ Артиста та/або Захід, в повному і незмінному обсязі від Ліцензіата на Пристрій Користувача за допомогою Дозволених сайтів, протягом Строку проведення Заходу таким чином, при якому Користувач може отримати доступ до перегляду виступу Артиста та/або Заходу з будь-якого місця за власним вибором через Пристрій.
  19. Embed–код – код, що дозволяє відобразити медіаплеєр або частину Web–сайту Ліцензіата з можливістю перегляду Трансляції виступу Артиста та/або Заходу в реальному часі на web–сайтах третіх осіб, таким чином, при якому Трансляція здійснюється безпосередньо з сервера Ліцензіата, і розміщення такого гіперпосилання на web–сайті третьої особи не тягне фактичного розміщення Трансляції виступу Артиста та/або Заходу на такому web–сайті.
  20. Embedding – право Ліцензіата, без укладення субліцензійних договорів, здійснювати розміщення або дозволяти третім особам розмістити на web–сайтах з доменними іменами, відмінними від перерахованих в пункті 1.21. Договору, Embed–коду з метою надання Користувачам доступу до перегляду Трансляції виступу Артиста та/або Заходу.
  21. Web-сайт – сукупність web–сторінок, доступних в мережі Інтернет через протоколи HTTP/HTTPS з наступними доменними іменами, а також усіма їх субдоменами (зокрема, але не виключно, <www>), без обмеження можливих рівнів ієрархії:
   1. Основний домен <megogo.net> і його субдомени (наприклад, <ownerst.megogo.net>).
   2. Регіональні домени (наприклад, <megogo.ru>) і їх субдомени (наприклад, <ownerst.megogo.ru>).
   3. Партнерські домени (наприклад, <megogo.mggcdn.net>) і їх субдомени (наприклад, <kids.megogo.mggcdn.net>).
   4. При цьому для Ліцензіата є обов'язковим використання у всіх вищевказаних доменах і їх субдоменах позначення <megogo>.
 2. Гарантії сторін

  1. Ліцензіар гарантує, що:
   1. він володіє всіма правами, необхідними для надання Прав за цим Договором, в тому числі, але не виключно, правами на Зйомку, Трансляцію, Запис виступу Артиста під час проведення Заходу та/або Заходу, які необхідні для укладення та виконання цього Договору;
   2. на момент укладення цього Договору він не пов’язаний будь–яким договором або угодою з Артистом та/або з будь–якими третіми особами, здатними тим чи іншим чином унеможливити виконання Ліцензіаром всіх положень цього Договору;
   3. під час виступу Артиста на Заході та/або проведення Заходу не будуть порушуватись права власності, авторські, суміжні, особисті та інші права третіх осіб, а також що Ліцензіар уклав всі необхідні договори, в тому числі, але не виключно, авторські договори та договори про передачу суміжних прав з авторами, виконавцями та іншими власниками суміжних прав на музичні та (або) аудіовізуальні твори, які використовуються під час проведення Заходу;
   4. Ліцензіат звільнений від обов’язку по виплаті будь–яких винагород третім особам за Трансляцію виступу Артиста та/або Заходу та/або використання Запису виступу Артиста та/або Заходу відповідно до умов цього Договору;
   5. використання наданих Ліцензіату промо-матеріалів не порушує прав третіх осіб;
   6. в разі порушення ним тих чи інших гарантій, що може виразитися, зокрема, але не виключно, у рішенні суду, яким буде визнано відсутність у Ліцензіара належних прав та (або) буде визнано неправомірною Зйомку/Трансляцію виступу Артиста та/або Заходу та/або використання Запису виступу Артиста та/або Заходу Ліцензіатом та (або) стягнуто з Ліцензіата будь-які грошові суми, Ліцензіар зобов’язується відшкодувати Ліцензіату всі можливі збитки, витрати, а також шкоду, заподіяну діловій репутації.
  2. Ліцензіат гарантує, що:
   1. Зйомка/Трансляція виступу Артиста та/або Заходу буде здійснюватися протягом Строку проведення Заходу в межах Території і у відповідності з усіма іншими умовами, встановленими цим Договором;
   2. Запис виступу Артиста та/або Заходу буде використовуватися Ліцензіатом протягом Ліцензійного строку в межах Території і у відповідності з усіма іншими умовами, встановленими цим Договором.
 3. Права і обов’язки сторін

  1. Ліцензіат зобов’язаний:
   1. здійснювати Трансляцію виступу Артиста, Заходу в повному обсязі без порушень прав авторів, виконавців, Ліцензіара, а також зі збереженням всіх знаків для товарів та послуг/логотипів, знаків обслуговування, які використовуються Ліцензіаром під час виступу Артиста та/або проведення Заходу;
   2. повідомити Ліцензіара про зміни Загальних умов шляхом відправлення листа по електронній пошті або шляхом розміщення нової редакції Загальних умов в мережі Інтернет за адресою, вказаною в пункті 12.6. Загальних умов.
  2. Ліцензіар зобов’язаний:
   1. в найкоротші терміни інформувати Ліцензіата про будь–які зміни, які пов’язані з виступом Артиста та/або проведенням Заходу;
   2. надавати Ліцензіату будь–які відомості, які можуть бути необхідні для забезпечення можливості належного виконання Ліцензіатом будь–якого із зобов’язань, передбачених умовами Договору;
   3. забезпечити доступ в Місце проведення Заходу (виступу Артиста) представників Ліцензіата та/або інших третіх осіб, яких залучає Ліцензіат для реалізації наданих за договором Прав;
   4. самостійно періодично ознайомлюватися з актуальною версією Загальних умов за адресою, вказаною в пункті 12.6. Загальних умов.
  3. Ліцензіат має право:
   1. переривати Трансляцію виступу Артиста та/або Заходу, в разі необхідності проведення профілактичних робіт, а також позапланових ремонтів для відновлення роботи Web-сайту та/або Програмних додатків в разі викрадення або пошкодження обладнання, а також в інших випадках, що не залежать від діяльності Ліцензіата;
   2. припинити Трансляцію виступу Артиста та/або Заходу на Території в разі пред’явлення претензій Ліцензіару з боку правовласників та (або) третіх осіб. Ліцензіар зобов’язується письмово повідомити Ліцензіата про такі претензії не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту їх отримання;
   3. без укладення субліцензійних договорів, залучати третіх осіб виключно для практичної реалізації Прав Ліцензіатом, зокрема, для надання Ліцензіату послуг технічного характеру, які сприяють реалізації Ліцензіатом Прав за цим Договором;
   4. на свій розсуд змінювати Загальні умови Договору шляхом публікації актуальної версії Загальних умов за адресою, вказаною в пункті 12.6. Загальних умов;
   5. використовувати аудіодоріжку будь–якої тривалості, в якій повністю та/або частково (фрагментарно) зафіксовано виступи Артиста/записаного Заходу окремо від відеоряду, в тому числі, але не обмежуючись, з метою її доведення до загального відома в радіомовленні;
   6. використовувати Запис виступу Артиста та/або Заходу протягом Ліцензійного строку на свій розсуд будь–якими доступними способами, які існують та/або які можуть виникнути в майбутньому, без обмеження, в т. ч., але не виключно, у мережі Інтернет способом доведення відео за запитом ( «video on demand»), відтворення, в т. ч. шляхом надання можливості завантаження, поширення, в тому числі за плату, за допомогою Дозволених сайтів, а також вносити будь–які зміни в Запис, в т. ч., але не обмежуючись, здійснювати монтаж, переробку, редагування аудіо– та/або відеоряду Запису;
   7. самостійно забороняти та/або запобігати неправомірному використанню Трансляції та/або Запису виступу Артиста та/або Заходу третіми особами в межах обсягу виключної/невиключної ліцензії за цим Договором;
   8. почати стягувати c Користувачів на Території оплату за надання Користувачам можливості перегляду (доступу до перегляду) Трансляції виступу Артиста та/або Заходу на основі Платної моделі не більше ніж за 90 (Дев’яносто) календарних днів до Строку проведення Заходу.
  4. Ліцензіар має право:
   1. Своєчасно, в повному обсязі і відповідно до умов цього Договору отримувати Ліцензійну плату за надані ним Ліцензіатові Права.
   2. Для уникнення розбіжностей, Ліцензіат має повноваження, але не несе обов’язку по реалізації Прав, і ніяка затримка в реалізації тих чи інших Прав або часткова реалізація Прав не повинна трактуватися як відмова Ліцензіата від Прав або порушення умов Договору.
 4. Рекламування

  1. Права Ліцензіата, крім іншого, включають право проводити Рекламування Трансляції виступу Артиста та/або Заходу, а також Web–сайту і його субдоменів з використанням будь–яких засобів масової інформації, в кіно– і відеообслуговуванні, в радіомовленні, в мережах електрозв’язку, в зовнішній рекламі, на транспортних засобах, в мережі Інтернет, в т. ч. на Дозволених сайтах та/або сайтах третіх осіб, а також з використанням інших засобів розміщення реклами.
  2. Ліцензіар зобов’язується надавати Ліцензіату всі доступні промо-матеріали щодо Трансляції виступу Артиста та/або Заходу протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання відповідного запиту від Ліцензіата.
  3. Під промо-матеріалами Сторони розуміють, в тому числі, але не обмежуючись, наступне:
   1. фото і відео матеріали для анонсування та просування Трансляції виступу Артиста та/або Заходу;
   2. оригінальні фотографії і графічні матеріали.
  4. Сторони погодили, що вищевказаний перелік промо–матеріалів не є повним і винятковим для цілей цього Договору і Ліцензіат може розраховувати на отримання всього обсягу промо–матеріалів, які є у Ліцензіара.
  5. Ліцензіат має право отримувати промо–матеріали від третіх осіб. В такому випадку, Ліцензіат направляє повідомлення про намір використання промо–матеріалів, отриманих від третіх осіб, Ліцензіару, додавши відповідні екземпляри таких промо–матеріалів, а Ліцензіар зобов’язується погодити їх використання протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання повідомлення, або в цей же строк направити письмову мотивовану відмову.
   У разі направлення Ліцензіатові письмової відмови з відповідними зауваженнями, Сторони погоджуються вживати всіх необхідних заходів для врегулювання розбіжностей шляхом переговорів.
   У разі відсутності мотивованої відмови Ліцензіара від погодження використання Ліцензіатом промо-матеріалів від третіх осіб протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення від Ліцензіата, вважається, що Ліцензіар погодив таке використання без зауважень та/або заперечень.
  6. Також з метою Рекламування Ліцензіат має право:
   1. без будь–яких додаткових погоджень з боку Ліцензіара використовувати знак для товарів та послуг (логотип) Ліцензіара та (або) Заходу, та (або) найменування (псевдонім) Артиста в своїх рекламних кампаніях з метою просування та рекламування Трансляції виступу Артиста та/або Заходу, в промо–акціях, а також для створення web–сторінки та (або) розділу, в якому здійснюється Трансляція виступу Артиста та/або Заходу, а також для використання Запису виступу Артиста, Заходу;
   2. розмістити свій знак для товарів та послуг (логотип) разом зі знаком для товарів та послуг (логотипом) Ліцензіара та (або) Заходу, та (або) найменуванням (псевдонімом) Артиста за умови, що два знаки для товарів та послуг (логотипи) та/або найменування (псевдонім) не будуть накладатися один на одного;
   3. використовувати фрагменти Запису виступу Артиста та/або Заходу, та/або Трансляції Заходу, та/або промо–матеріалів Заходу будь–якою тривалістю (в т. ч. у вигляді статичних зображень), а також звукових доріжок або їх частин окремо від відеоряду для оформлення розділів Web–сайту, а також для здійснення рекламування як Web–сайту, так і Трансляції виступу Артиста та/або Заходу, та/або виступу Артиста та/або Заходу окремо.
 5. Фінансові умови

  1. За надані по Договору Права, Ліцензіат зобов’язується виплатити Ліцензіару Ліцензійну плату на підставі рахунку на оплату, отриманого від Ліцензіара, в розмірі, узгодженому Сторонами в Основних умовах.
  2. Ліцензіар надає Ліцензіату рахунок на оплату винагороди протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати закінчення Строку проведення Заходу. Рахунок підлягає оплаті протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати його отримання.
  3. Протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закінчення Строку проведення Заходу, Ліцензіар направляє Ліцензіату в електронному вигляді скан-копію Акту прийому-передачі Прав (далі – «Акт»). У той же термін Ліцензіар направляє Акт Ліцензіату на паперовому носії за підписом і печаткою уповноваженої особи. Ліцензіат зобов’язаний підписати відповідний Акт протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту його отримання і направити його Ліцензіару або надати мотивовану відмову від підписання. Якщо після закінчення вищевказаного строку заперечення від Ліцензіата не надійшли, вважається, що Права надані Ліцензіаром належним чином відповідно до умов Договору та в повному обсязі без заперечень прийняті Ліцензіатом.
  4. У разі отримання від Ліцензіата мотивованої відмови від підписання Акту, Сторони в семиденний термін проводять звірку даних. Після узгодження даних, Сторони підписують відповідний Акт.
  5. У разі відсутності заперечень, Ліцензіат зобов’язується підписати Акт протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту його отримання.
  6. Оплата здійснюється в гривні шляхом перерахування Ліцензіатом грошових коштів на поточний рахунок Ліцензіара. Ліцензійна плата не оподатковується ПДВ на підставі абз. 2 п.п. 196.1.6. п. 196.1. ст. 196, п.п. 14.1.225. п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України.
  7. Датою виконання грошових зобов’язань вважається дата списання грошових коштів з розрахункового рахунку Ліцензіата.
  8. Сторони погодили, що у випадках, передбачених Додатками та/або Додатковими угодами до Договору, можливо проводити зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями Сторін по цим Договору на підставі підписаного Сторонами Акту про зарахування зустрічних однорідних вимог (взаємозаліку).
  9. Відповідно до законодавства України при перерахуванні Ліцензійної плати Ліцензіару, якщо Ліцензіар є фізичною особою – громадянином України, Ліцензіат виступає податковим агентом і зобов’язується утримати у джерела виплати податок на доходи фізичних осіб в розмірі 18 % (вісімнадцять відсотків), а також військовий збір в розмірі 1,5 % (одна ціла п’ять десятих відсотка) від суми Ліцензійної плати, що підлягає виплаті Ліцензіару.
 6. Умови конфіденційності

  1. Інформація, яка стосується однієї Сторони і стає відомою іншій Стороні при укладенні та виконанні цього Договору, в тому числі інформація про фінансові умови Договору, вважається конфіденційною інформацією.
  2. Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію без згоди причетної Сторони.
  3. Не вважається конфіденційною наступна інформація:
   1. інформація, яка на дату розкриття є загальновідомою і (або) загальнодоступною;
   2. інформація, отримана Стороною від третьої особи.
  4. Винятком з режиму конфіденційності є:
   1. розкриття конфіденційної інформації за офіційними запитами державних органів;
   2. розкриття конфіденційної інформації за запитами фінансових установ, а саме банків;
   3. випадки необхідності підтвердження Ліцензіатом наявності у нього Прав;
   4. інші випадки, передбачені законодавством, що застосовується до Договору.
  5. Сторони взаємно зобов’язуються зберігати документи, які надаються один одному та стосуються предмета цього Договору, в пристосованому для цього місці, а також забезпечити роботу з ними тільки уповноважених на те осіб.
  6. Даний розділ 6 зберігає свою дію протягом 3 (трьох) років після закінчення строку дії Договору.
 7. Відповідальність сторін

  1. У разі, якщо одна із Сторін порушить свої зобов’язання та (або) гарантії за цим Договором, наслідком чого виявиться заподіяння шкоди іншій Стороні, остання має право вимагати від винної Сторони відшкодування заподіяних їй документально підтверджених збитків в повному обсязі.
  2. У разі порушення Ліцензіаром своїх гарантій, передбачених цим Договором, Ліцензіат має право вимагати від Ліцензіара сплати штрафу в розмірі 30 000,00 грн. (Тридцять тисяч гривень нуль копійок) за кожен випадок порушення.
  3. Якщо Основними умовами передбачена виключна ліцензія і в разі порушення Ліцензіаром умов виключності ліцензії за цим Договором, Ліцензіат має право вимагати від Ліцензіара виплати штрафу в розмірі 30 000,00 грн. (Тридцять тисяч гривень нуль копійок), а також відшкодування завданих збитків.
  4. У разі порушення Ліцензіатом своїх гарантій, передбачених цим Договором, Ліцензіар має право вимагати від Ліцензіата сплати штрафу в розмірі 30 000,00 грн. (Тридцять тисяч гривень нуль копійок) за кожен випадок порушення.
  5. У разі припинення Трансляції виступу Артиста та/або Заходу на підставі пункту 3.3.2 Основних умов Договору, Ліцензіар зобов’язується відшкодувати Ліцензіату всі завдані даним збитки, а також самостійно розглянути і задовольнити скарги Користувачів, пов’язаних з таким припиненням.
  6. Ліцензіат не несе відповідальності за:
   1. порушення авторських і суміжних прав, які допущені під час виступу Артиста, проведення Заходу та в рекламних матеріалах Ліцензіара. Ліцензіар приймає на себе повну юридичну відповідальність і врегулювання всіх претензій авторів, суб’єктів авторських і суміжних прав і третіх осіб, як в Україні, так і за її межами, з виплатою за свій рахунок усіх необхідних відрахувань і витрат, а також будь-яких грошових претензій, якщо такі були пред’явлені правовласниками Ліцензіату в зв’язку з Трансляцією виступу Артиста та/або Заходу та (або) використанням Запису виступу Артиста та/або Заходу;
   2. зміст будь–яких матеріалів, що входять до складу Трансляції та (або) Запису виступу Артиста та/або Заходу;
  7. Сторони погоджуються, що в разі неповідомлення однією Стороною іншій Стороні про зміну її банківських реквізитів або виставлення документів для оплати з невірними реквізитами, винна Сторона відшкодовує потерпілій Стороні всі збитки у вигляді витрат, комісії, грошових втрат при перерахуванні грошових коштів на невірно вказані винною Стороною реквізити, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання письмової вимоги (в тому числі за допомогою електронної пошти) від потерпілої Сторони. В такому випадку, штрафні санкції за несвоєчасне виконання зобов’язань по перерахуванню грошових коштів не застосовуються до потерпілій Стороні.
  8. Сторони зобов’язуються виплатити штрафні санкції протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони. Виплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.
 8. Строк дії та розірвання договору

  1. Строк дії Договору і момент вступу його в силу визначається Сторонами в Основних умовах.
  2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його невиконання та (або) неналежне виконання, яке мало місце під час дії цього Договору.
  3. Дострокове розірвання Договору може бути здійснено:
  4. з ініціативи однієї зі Сторін в разі систематичного порушення другою Стороною умов Договору шляхом відправлення письмового повідомлення із зазначенням причин розірвання за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання. У разі такого розірвання, Сторона, що порушувала умови Договору, зобов’язана на вимогу іншої Сторони відшкодувати їй завдані документально підтверджені збитки;
  5. з ініціативи Ліцензіата шляхом відправлення письмового повідомлення із зазначенням причин розірвання за 30 (тридцять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання.
  6. У разі дострокового розірвання Договору, Сторони зобов’язані провести взаєморозрахунки, якщо такі не були здійснені раніше.
 9. Порядок вирішення спорів

  1. Сторони будуть вирішувати всі спірні питання, які можуть виникнути в зв’язку з тлумаченням і застосуванням цього Договору, шляхом переговорів і консультацій.
  2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, Сторони передають його на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.
 10. Обставини непереборної сили
  (форс–мажор)

  1. Сторона звільняється від відповідальності, якщо невиконання або неналежне виконання нею зобов’язань, передбачених цим Договором, було пов’язано з обставинами непереборної сили (форс–мажорними обставинами), якими вважаються, зокрема, але не виключно:
   1. стихійні лиха, пожежі, землетруси, повені, війни, військові операції будь-якого характеру, страйки, блокади, ембарго, заборона або обмеження експорту, або імпорту, політичні хвилювання, бунти і їх наслідки;
   2. акти і рішення органів державної влади, які змінюють правове становище Сторін за Договором, що обмежують та (або) які забороняють виконання зобов’язань за цим Договором, або іншим чином впливають на можливість виконання умов цього Договору.
  2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана протягом 5 (п’яти) робочих днів поінформувати іншу Сторону про настання і припинення подібних обставин в письмовій формі. У цьому випадку представники Сторін в найкоротші строки повинні проконсультуватися один з одним і узгодити заходи, які повинні бути здійснені Сторонами.
  3. Порушення строку сповіщення про обставини непереборної сили, передбаченого пунктом 10.2. Загальних умов Договору, позбавляє Сторону права посилатися на них в майбутньому.
  4. Підтвердженням обставин непереборної сили є висновок уповноваженого державного органу, який повинен бути наданий Стороною, яка посилається на обставини непереборної сили, іншій Стороні не пізніше, ніж на 30 (тридцятий) робочий день з моменту припинення дії обставин непереборної сили.
  5. У разі виникнення обставин непереборної сили, строк виконання зобов’язань за цим Договором переноситься на відповідний період часу, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки. Якщо обставини непереборної сили будуть існувати понад 3 (трьох) місяців поспіль, кожна зі Сторін має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши іншу Сторону про це не менш ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання.
 11. Персональні дані

  1. Сторони гарантують і підтверджують, що дотримуються законодавства України про захист персональних даних, включаючи Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» з усіма змінами, в т. ч. майбутніми (далі – «Закон»).
  2. Підписанням Договору Сторони надають одна одній згоду на обробку персональних даних. Обробкою персональних даних вважається будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій) з персональними даними, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, включаючи, збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
  3. Метою обробки персональних даних у всіх випадках є виконання Договору, тобто обробка персональних даних здійснюється в тій мірі, в якій це розумно необхідно для виконання Договору.
  4. Сторони підтверджують, що ознайомлені зі статтею 8 Закону та розуміють свої права як суб’єкта персональних даних.
 12. Заключні положення

  1. До цього Договору застосовується законодавство України, чинне на момент укладення Договору.
  2. Повідомлення за Договором повинні здійснюватися у письмовій формі, підписуватися уповноваженими представниками Сторін і направлятися за вказаними в Договорі адресами Сторін. Сторони мають право вести переписку і пересилати документи, які мають відношення до Договору, а також ті, які є його невід’ємною частиною, зокрема, за допомогою електронної пошти. Якщо інше прямо не передбачено Договором, скан–копії документів будуть мати силу оригіналу до їх заміни на оригінал. Для цілей обміну документами Сторони погодили в Основних умовах контактні адреси електронної пошти.
  3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у Договорі найменування, організаційно–правової форми, юридичної адреси та банківських реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про будь–які їх зміни протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту виникнення таких змін, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.
  4. У день підписання цього Договору все попереднє листування, документи і переговори між Сторонами з питань, що належать до цього Договору, втрачають силу.
  5. Зміни та доповнення до Основних умов Договору підписуються повноважними представниками Сторін.
  6. Актуальна версія Загальних умов доступна за адресою: https://megogo.net/ru/general_provisions_ukr.
Редакція від 10.01.2018