Угода користувача та Полiтика конфiденцiйностi

Угода користувача

Зміст

1. Предмет і загальні положення Угоди
2. Права, обов'язки та гарантії Користувача
3. Права, обов'язки та гарантії Адміністратора
4. Відповідальність Сторін
5. Реєстрація Користувача
6. Надання доступу до Контенту
7. Надання доступу до телепередач на території Республіки Узбекистан
8. Надання доступу до теле-, радіоканалів на території Республіки Казахстан
9. Надання доступу до Контенту та телепередач на території Республіки Латвія
10. Технічні вимоги
11. Обліковий запис (Акаунт) Користувача
12. Інтелектуальна власність
13. Додаткові умови

1. ПРЕДМЕТ І ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ УГОДИ

1.1. Предметом цієї Угоди (далі — «Угода») є відносини між Компанією ВАСКІАНІ ВЕНТУРЕС ЛІМІТЕД (VASKIANI VENTURES LIMITED), юридичною особою, зареєстрованою та чинною за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE303042, що є адміністратором (далі — «Адміністратор») Медіасервісу MEGOGO, та Вами (далі — «Користувач»), щодо використання медіасервісу MEGOGO (далі — «Медіасервіс»), включно з Контентом, Доступ до якого надається за допомогою Медіасервісу, а також інших послуг, що надаються за допомогою Медіасервісу.

Датою укладення цієї Угоди визнається дата початку використання Користувачем Медіасервісу, його послуг та/або сервісів.

1.2. Користувачем вважається будь-яка фізичну особу, яка використовує Медіасервіс на платній та/або безоплатній основі незалежно від факту реєстрації в Медіасервісі.

1.3. Медіасервіс MEGOGO або Медіасервіс складається з вебсайту megogo.net (далі — «Сайт»), програмних додатків MEGOGO (які є невід’ємною частиною Медіасервісу) для різних видів пристроїв: мобільних, Смарт ТБ (Smart TV) та інших. Використовуючи Медіасервіс, Користувач може отримати Доступ до Контенту, а також можливість користування іншими послугами Медіасервісу в режимі реального часу як за допомогою Сайту, так і програмних додатків MEGOGO, доступних на пристроях, підключених до інтернету (далі — «Пристрої»).

1.4. Контентом є аудіальні (аудіокниги, лекції, спектаклі та інші твори), аудіовізуальні, музичні твори, фонограми, відеограми, ТВ-канали, графічні, текстові та інші матеріали, електронні ігри (відеоігри), доступ до яких надається Користувачам за допомогою Медіасервісу.

1.5. Доступ до Контенту та/або Доступ — для цілей цієї Угоди означає доступ до перегляду та/ або прослуховування та/або інший доступ до Контенту, розміщеного в Медіасервісі. Термін «Доступ до Контенту», у тому числі, включає надання Користувачам можливості взаємодії з із таким Контентом як «електронні (відео) ігри» через Пристрої за допомогою візуального інтерфейсу Пристрою та/або Медіасервісу.

1.6. Адміністратор надає послуги Медіасервісу на території країн світу, де такий сервіс доступний, крім території країн Україна та Республіка Польща. Послуги надання доступу до Медіасервісу MEGOGO в інших країнах можуть надаватися Користувачеві компаніями, онлайн-сервіси яких функціонують під доменними іменами, що містять позначення <megogo> без обмежень рівнів ієрархії таких вебсайтів, а також програмних додатків).

Наприклад, на території України адміністратором онлайн-сервісу MEGOGO є компанія Товариство з обмеженою відповідальністю «Мегого» (юридична особа, зареєстрована та чинна за законодавством України, реєстраційний номер — 38347009), а на території Республіки Польща адміністратором онлайн-сервісу MEGOGO є компанія Товариство з обмеженою відповідальністю MEGOGO.PL (юридична особа, зареєстрована та чинна за законодавством Республіки Польща, реєстраційний номер — 0000985316).

Інформація про вказані компанії буде повідомлена Користувачеві до початку використання Користувачем послуг такого онлайн-сервісу за допомогою інтерфейсу користувача.

Більш детально вказано в Політиці конфіденційності Адміністратора.

1.7. Угода є єдиним та повним джерелом умов доступу Користувача до Медіасервісу, Контенту та регулює всі питання, пов’язані з наданням такого доступу, якщо інше не передбачено умовами роботи партнера Адміністратора. Користувач повідомляє про такі умови через інтерфейс Медіасервісу, у т.ч. за допомогою банерів, вікон повідомлень та інших засобів комунікації, включно з e-mail повідомленнями.

1.8. Доступність Контенту, раніше придбаного Користувачем у Адміністратора, може бути обмежена, змінена або Контент може бути наданий не в повному обсязі, що визначається виключно на розсуд Адміністратора, його партнерів та правовласників Контенту. Адміністратор та його партнери залишають за собою право змінювати перелік та інші характеристики Контенту, іншої інформації залежно від території перебування Користувача.

1.9. Порядок обробки Адміністратором персональних даних Користувачів регулюється Політикою конфіденційності, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди, і розміщується за посиланням https://megogo.net/rules#agreement-privacy.

1.10. Ця Угода є публічною офертою. Здійснення Користувачем дій, зазначених у цій Угоді, включно з, але не обмежуючись, використання Користувачем Медіасервісу: отримання будь-яких його послуг, та/або здійснення Доступу до Контенту, та/або надсилання реєстраційних форм, та/ або надання інформації, та/або перехід відповідними гіперпосиланням, та/або здійснення Користувачем інших дій, зазначених у Угоді та/або в інтерфейсі Медіасервісу, є повною та беззастережною згодою Користувача з усіма пунктами цієї Угоди, з усіма її змінами та доповненнями, та беззастережним прийняттям її умов, та свідчить про укладання двосторонньої угоди між Адміністратором та Користувачем.

У разі незгоди Користувача з будь-якою умовою цієї Угоди, Користувач зобов’язаний відмовитися від подальшого використання Медіасервісу.

2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ГАРАНТІЇ КОРИСТУВАЧА

2.1. Користувач зобов’язується використовувати Медіасервіс тільки в особистих некомерційних цілях, дотримуватись умов цієї Угоди, не порушувати права та законні інтереси Адміністратора та/ або правовласників Контенту.

2.2. Користувач зобов’язується ознайомитися як з умовами цієї Угоди, так і їхніми змінами (про зміни умов Адміністратор попередньо повідомляє Користувачів у порядку, передбаченому цим пунктом Угоди), а також регулярно знайомитися зі змістом цієї Угоди. Продовження використання Користувачем Медіасервісу після набрання чинності будь-якими змінами та/або доповненнями Угоди передбачає беззастережну згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями. Незнання Користувачем чинних умов Угоди не звільняє Користувача від зобов’язань, передбачених Угодою, а також від відповідальності за їхнє невиконання та/або неналежне виконання. Адміністратор попередньо повідомляє Користувачів про зміни Угоди такими способами: (i) надсиланням листа (повідомлення) на електронну поштову скриньку Користувача (у випадках, якщо Користувач надав Адміністратору свою актуальну адресу електронної поштової скриньки. Адміністратор надає можливість Користувачеві додати адресу в будь-який момент, додавши відповідну інформацію до свого Облікового запису на Медіасервісі); (ii) розміщення відповідного повідомлення (спосіб надання зазначеного повідомлення — на розсуд Адміністратора) в інтерфейсі Медіасервісу.

У разі ненадання Користувачем Адміністратору своєї актуальної адреси електронної поштової скриньки, Адміністратор не несе відповідальності як за неотримання Користувачем повідомлення про зміну умов Угоди, так і за не ознайомлення Користувача зі змінами умов Угоди. Зміни умов Угоди починають діяти з дати, зазначеної в повідомленні Адміністратора та/або з дати, зазначеної в самій Угоді.

2.3. Приступаючи до Використання Медіасервісу, Користувач цим підтверджує, що досяг 18-річного віку або іншого віку, встановленого як мінімально дозволене в країні місцезнаходження Користувача для здійснення Доступу до відповідного Контенту та/або для можливості здійснення оплати за Доступ до Контенту у випадках, передбачених Адміністратором. Фізична особа, яка не досягла необхідного віку, зобов’язується утриматися від Доступу до Контенту та/або від здійснення оплати за Доступ до нього без згоди батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників згідно з чинним законодавством відповідної країни місцезнаходження Користувача. В іншому випадку відповідальність за порушення умов цього пункту Угоди фізичною особою, яка не досягла необхідного віку, покладається на батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства відповідної країни місцезнаходження Користувача. Адміністратор не несе відповідальності за законність Доступу до Контенту Користувачем/фізичною особою.

2.3.1. Щоб уникнути можливості для фізичної особи, яка не досягла необхідного віку, згідно із законодавством місцезнаходження Користувача, отримати Доступ до Контенту в Медіасервісі, Адміністратор надає його батькам, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам або іншим законним представникам можливість скористатися функцією «Батьківський контроль» в акаунті Медіасервісу зі встановленням обмежень оплати та Доступу до Контенту, розміщеного в Медіасервісі.

2.3.2. У разі незастосування батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками чи іншими законними представниками функції Батьківського контролю та наявності обставин, зазначених у п. 2.3.1. Угоди, відповідальність за наслідки такого незастосування несуть батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші законні представники.

2.4. Користувач гарантує, що під час використання Медіасервісу не здійснює й не буде здійснювати будь-які дії, спрямовані на обхід технічних засобів захисту від несанкціонованого використання Медіасервісу, перегляду/прослуховування, копіювання Контенту, зокрема системи територіального обмеження Доступу до Контенту за IP-адресами, а також будь-яких інших дій, спрямованих на зміну функціональних характеристик, дестабілізацію роботи медіасервісу. Також Користувач зобов’язується утримуватися від несанкціонованого блокування рекламної інформації в Медіасервісі.

2.5. Користувач, зареєстрований у Медіасервісі, має право розміщувати в інтерфейсі Медіасервісу коментарі щодо Медіасервісу, Контенту та інших послуг, що надаються Користувачеві (за умови доступності в Медіасервісі функції коментування).

2.6. Користувач не має права розміщувати без попередньої письмової згоди Адміністратора рекламну інформацію у своїх коментарях (за умови доступності в Медіасервісі функції коментування) або використовувати Медіасервіс для рекламування чи іншого стимулювання збуту будь-яких товарів та/або послуг будь-яким іншим, неузгодженим з Адміністратором, способом.

2.7. Користувач зобов’язується у своїх коментарях утримуватися від розміщення інформації в текстовій або будь-якій іншій формі, яка принижує честь і гідність, порушує права та свободи інших користувачів та/або третіх осіб, розпалює міжрелігійну, міжрасову, міжетнічну ворожнечу, містить нецензурну лексику, завідомо неправдиву інформацію, що ганьбить честь та гідність, порушує права інтелектуальної власності третіх осіб або будь-яким іншим способом порушує умови цієї Угоди або чинного законодавства, що застосовується до цієї Угоди та/або за місцезнаходженням Користувача.

2.8. Користувач несе повну відповідальність за свої дії у зв’язку з розміщенням коментарів (за умови доступності в Медіасервісі функції коментування) та зобов’язується врегулювати суперечки, претензії, вимоги третіх осіб, пред’явлені у зв’язку з цим, самостійно та власним коштом. У разі притягнення Адміністратора до відповідальності за розміщення Користувачем коментарів або іншої інформації, Адміністратор має право здійснювати дії щодо встановлення місцезнаходження та розшуку Користувача для притягнення такого Користувача як відповідача та/або відшкодування заподіяної шкоди.

2.8.1. Користувач має право розмістити гіперпосилання (Embed-код) на конкретну одиницю Контенту, яка дає змогу відобразити медіаплеєр Медіасервісу з можливістю Доступу до такої одиниці Контенту на інших вебсайтах у мережі інтернет у такий спосіб, щоби зберігання та доведення одиниці Контенту до загальної інформації здійснювалося безпосередньо із серверу Адміністратора, і розміщення такого гіперпосилання на вебсайті третьої особи не тягнуло за собою фактичного розміщення екземпляра одиниці Контенту на такому сайті. Для розміщення гіперпосилання необхідно скористатися кнопкою «Поділитись». Це положення Угоди є дійсним виключно для тих одиниць Контенту, для яких Адміністратор передбачив наявність такої функціональної можливості. На медіаплеєр, який є частиною Медіасервісу, поширюють свою дію всі вимоги та інші умови, передбачені цією Угодою.

2.9. Користувач цією Угодою дає свою згоду на отримання інформаційних, у тому числі рекламних матеріалів, push-повідомлень від Адміністратора будь-яким незабороненим чинним законодавством, що застосовується до Угоди, зокрема в інтерфейсі Медіасервісу, у будь-який період часу, а також на адресу електронної пошти, за номером телефону Користувача або в інший спосіб.

Користувач має право відмовитися від отримання такої інформації, такими способами: за допомогою самостійного відключення в параметрах електронного листа з розсилкою функції отримання розсилок через перехід за спеціальним посиланням, зазначеним у листі; надсилання Адміністратору електронного листа на адресу електронної пошти Адміністратора support@megogo.net; відключення отримання push-повідомлень у налаштуваннях мобільних пристроїв; блокування отримання повідомлень у додатках-месенджерах.

2.10. Користувач цією Угодою надає свою згоду Адміністратору використовувати номер телефону (номери) Користувача для таких цілей: (і) для комунікації з Адміністратором; та/або (ii) для здійснення платіжних операцій у Медіасервісі (у тому числі, але не обмежуючись, для цілей, передбачених у п. 2.11. Угоди); та/або (iii) для здійснення дзвінків, направлення інформаційних повідомлень, будь-яким незабороненим способом, відповідно до чинного законодавства, що застосовується до Угоди.

Користувач може відмовитися від подальшого використання його телефонного номера для комунікації з ним (за винятком випадків, коли використання телефонного номера Користувача необхідне для здійснення платіжних операцій у Медіасервісі (підпункт (ii) п. 2.10. Угоди)), зателефонувавши та повідомивши про це в службу підтримки Адміністратора за телефонними номерами, розміщеними (зазначеними) в інтерфейсі Медіасервісу.

2.11. Користувач цією Угодою обізнаний, що для безпеки проведення платежів у Медіасервісі, Адміністратор може запросити в Користувача його номер телефону. Так здійснення Користувачем платежу в Медіасервісі для отримання платних видів Доступу до Контенту можливе виключно після надання Користувачем Адміністратору телефонного номера Користувача.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

3.1. Адміністратор зобов’язується відкрити Користувачеві доступ до Медіасервісу в порядку та на умовах, передбачених цією Угодою.

3.2. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди; та/або правил акції, організатором чи партнером якої є Адміністратор; та/або чинного законодавства, що застосовується до Угоди, Адміністратор має право на свій розсуд і без спеціального повідомлення Користувача обмежити доступ Користувача до Медіасервісу, певних одиниць Контенту, інших послуг та сервісів, що надаються за допомогою Медіасервісу. Надаючи згоду з цим пунктом, Користувач звільняє Адміністратора від будь-яких видів відшкодувань та компенсацій за реалізацію Адміністратором прав у цьому пункті Угоди.

3.3. Цією Угодою Адміністратор доводить до відома Користувача, що зміна переліку доступних Користувачеві одиниць Контенту в Медіасервісі здійснюється на щоденній підставі, зважаючи на умови та вимоги правовласників Контенту, у зв’язку з чим Адміністратор має право без спеціального повідомлення для Користувача змінювати перелік та інші характеристики Контенту, іншу інформацію, розміщену в Медіасервісі, а також функціональні параметри Медіасервісу. Надаючи згоду з цим пунктом, Користувач звільняє Адміністратора від будь-яких видів відшкодувань та компенсацій за реалізацію Адміністратором прав за цим пунктом Угоди.

3.4. Адміністратор має право застосовувати будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, що застосовується до цієї Угоди, щоби не допустити несанкціонованого доступу до Медіасервісу, розміщеному на ньому Контенту, дестабілізації роботи Медіасервісу та інших дій, що порушують права та законні інтереси Адміністратора та/або.

3.5. Адміністратор надає Користувачеві Доступ до Контенту для легального некомерційного індивідуального використання способами, зазначеними в цій Угоді. Надання можливості третім особам здійснити Доступ до Контенту, у тому числі для групового перегляду та/або прослуховування та/або іншого поширення (у тому числі, але не обмежуючись, продаж або інше відчуження Користувачем свого облікового запису в Медіасервісі, перепродаж Користувачем промокодів для Доступу Контенту) є грубим порушенням Угоди. Адміністратор залишає за собою право без попередження блокувати Акаунт Користувача та/або Користувачів, що порушує (-ють) умови використання (далі — «Несумлінний Користувач») та/або блокувати приймання оплати платіжними картками Користувача та/або Користувачів, які використовуються для придбання Доступу до Контенту в Медіасервісі, а також для захисту ліцензійних прав Адміністратора та правовласників авторських та/або суміжних прав на Контент, що розміщений на сайті, зупинити надання послуги, обмежувати та/або блокувати Доступ до раніше придбаних одиниць Контенту, без повернення Користувачеві та/або третім особам, які отримали доступ до Акаунту такого Користувача для придбання та/або Доступу до одиниць Контенту, сплачених коштів, або застосовувати інші методи, щоби запобігти неавторизованій передачі Доступу до Контенту Медіасервісу іншим Користувачам або третім особам. Користувач, який надає доступ до свого Акаунту третім особам, самостійно несе ризик можливих претензій із боку третіх осіб, яким Несумлінний Користувач неправомірно надав доступ до свого Акаунту та зобов’язується врегулювати всі можливі претензії таких третіх осіб власними силами та власним коштом без залучення Адміністратора.

3.6. Цією Угодою Користувачу повідомляється, що в разі виявлення фактів порушення Угоди та порядку використання Медіасервісу, Адміністратор має право використовувати всі способи захисту порушеного права, у тому числі, але не виключно: звертатися до правоохоронних та судових органів, щоби залучити Несумлінного Користувача до цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності за скоєне правопорушення

3.7. Адміністратор має право на власний розсуд незалежно від повідомлення Користувача та без пояснення причин, змінювати або видаляти будь-які розміщені Користувачем інформаційні матеріали, коментарі тощо у випадках, коли такі матеріали порушують права Адміністратора, правовласників Контенту, третіх осіб, а також порушують чинні законодавство, що застосовується до цієї Угоди. Водночас Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні Користувачеві такою дією.

3.8. Адміністратор має право передбачити для Користувачів Медіасервісу програми лояльності, акційні та заохочувальні пропозиції, з більш детальною інформацією про які можна ознайомитися в інтерфейсі Медіасервісу та/або облікового запису Користувача.

3.8.1. Заохочувальні пропозиції в рамках програми лояльності можуть бути як від Адміністратора, так і від третіх осіб, за такої умови відповідальність за якість, можливості та наявність заохочувальних пропозицій третіх осіб несуть виключно такі треті особи.

3.8.2. У випадках, передбачених пунктом 3.8.3. Угоди Адміністратор має право анулювати частково або повністю кількість бонусів Користувача.

3.8.3. Бонуси, що нараховуються Користувачам у рамках програми лояльності, діють упродовж 1 (одного) року з моменту їхнього нарахування Адміністратором та анулюються наступного дня, який слідує за днем закінчення строку їхньої дії. Кількість діючих бонусів (у межах зазначеного в цьому пункті терміну дії), якими Користувач може скористатися в рамках програми лояльності, відображається в обліковому записі (акаунті) Користувача станом на поточну дату.

3.9. Адміністратор залишає за собою право на власний розсуд змінювати та доповнювати умови програм лояльності, наявність подарунків, у будь-який час без будь-якого повідомлення для Користувача. Усі вказані зміни будуть відображені в інтерфейсі Медіасервісу.

3.10. Адміністратор має право на свій розсуд і без спеціального повідомлення для Користувача в будь-який момент обмежити доступ Користувача до передплати та/або Контенту, доступ до яких Користувач отримав, беручи участь в акції, організатором або партнером якої є Адміністратор, у разі порушення Користувачем правил (умов) проведення акції та/або положень цієї Угоди.

3.11. Адміністратор залишає за собою право встановлювати знижки на послугу платного доступу до контенту. Водночас терміни дії знижок, розмір знижок та список Контенту, на який розповсюджуються знижки можуть бути змінені Адміністратором у будь-який момент на свій розсуд без будь-якого повідомлення про це для Користувача. Усі вказані зміни будуть відображені в інтерфейсі Медіасервісу.

3.12. Адміністратор має право встановити вікові обмеження для Доступу Користувачів до Контенту. Законні представники осіб, які не досягли зазначеного Адміністратором віку, зобов’язуються забезпечити обмеження в Доступі до такого Контенту осіб, які не досягли відповідного віку. Про вікові обмеження Адміністратор може повідомляти через розміщення інформаційних позначок на сторінках із Контентом та/або за допомогою інформаційних повідомлень, які демонструються Користувачеві перед початком перегляду та/або прослуховування та/або здійснення іншого Доступу до одиниці Контенту.

3.13. Адміністратор не здійснює попередньої модерації/перевірки коментарів, які розміщуються Користувачами в Медіасервісі (за умови доступності в Медіасервісі функції коментування). Адміністратор робить дії, спрямовані на захист прав та законних інтересів виключно після звернення зацікавленої особи до Адміністратора в порядку, встановленому цією Угодою. Цією Угодою Адміністратор залишає за собою право обмежити або прибрати з Медіасервісу функцію коментарів без будь-якого повідомлення для Користувачів.

3.14. Упродовж терміну доступності Контенту в Медіасервісі, Адміністратор має право без будь- якої згоди Користувача змінювати вартість Контенту, а також без будь-якої згоди та/або повідомлення для Користувача змінювати тип Доступу до Контенту, який розміщується в Медіасервісі. Крім того, після закінчення певного періоду часу Адміністратор має право надавати Доступ до Контенту без стягнення відповідної грошової плати як із поєднанням Контенту з рекламними матеріалами, так і без такого поєднання (Безоплатний Доступ до Контенту).

3.15. Адміністратор має право не надавати Користувачеві можливість здійснити платіж у Медіасервісі для отримання платних видів Доступу до Контенту, у разі ненадання Користувачем Адміністратору телефонного номера Користувача (як передбачено п. 2.11. Угоди).

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі невиконання та/або неналежного виконання умов цієї Угоди, Сторона, яка допустила порушення, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства, що застосовується до Угоди. Винна в невиконанні та/або неналежному виконанні своїх зобов’язань за цією Угодою Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні всі заподіяні таким невиконанням та/або неналежним виконанням документально підтверджені збитки.

4.2. Адміністратор має право в будь-який час на свій розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Медіасервісу або його деяких послуг, у тому числі, але не виключно, у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди, чинного законодавства, що застосовується до цієї Угоди, а також у разі, якщо Адміністратор має підстави вважати дії Користувача недобросовісними, спрямованими на порушення працездатності Медіасервісу та/або такими, що можуть призвести до порушення прав, законних інтересів Адміністратора та/або правовласників Контенту, завдати шкоди їхній діловій репутації тощо. У разі, якщо припинення/ обмеження/зупинення доступу до Медіасервісу відбулися з вини Користувача, у тому числі внаслідок вищезгаданих дій, кошти, сплачені Користувачем за Доступ до платного Контенту, не підлягають поверненню. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні Користувачеві такими діями.

4.3. Користувач самостійно відповідає за свої дії, пов’язані з використанням Медіасервісу, розміщенням коментарів та іншої інформації в інтерфейсі Медіасервісу.

4.4. Користувач розуміє та погоджується з тим, що:

4.4.1. Доступ до Медіасервісу, у тому числі до Контенту, інших послуг, надається «у тому вигляді як є», й Адміністратор не гарантує їхньої відповідності очікуванням Користувача.

4.4.2. Адміністратор не несе перед Користувачем відповідальність за зміст Контенту або іншої інформації, розміщеної в Медіасервісі Адміністратором, іншими Користувачами або третіми особами. Відповідальність за зміст Контенту повністю несуть його правовласники, а за зміст іншої інформації, розміщеної в Медіасервісі, — Користувачі або треті особи, які розмістили таку інформацію.

4.4.3. Адміністратор не несе відповідальності за зміст, достовірність та точність рекламної інформації, розміщеної в Медіасервісі, та за якість рекламованих товарів/робіт/послуг.

4.4.4. У випадках, які не залежать від Адміністратора, Адміністратор не несе відповідальності за будь-які технічні неполадки, затримку в обробці або передачі даних, затримку надходження платежів за послуги платного Доступу до Контенту, неправомірний Доступ третіх осіб до Контенту. Адміністратор не гарантує безпомилкову та безперебійну роботу Медіасервісу й за умовчанням не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві технічними збоями апаратного або програмного забезпечення, що відбулися не на стороні Адміністратора та не є під розумним контролем Адміністратора.

4.4.5. У випадках порушення Користувачем умов цієї Угоди та/або чинного законодавства країни місцезнаходження Користувача, Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-яку пряму, непряму, ненавмисну шкоду, включно з втраченою вигодою, шкодою для честі, гідності або ділової репутації, що виникли через використання Медіасервісу, у тому числі через здійснення Доступу до Контенту або використання інших послуг, сервісів, що надаються за допомогою Медіасервісу.

У будь-якому випадку Сторони приймають та погоджуються з тим, що сума можливої компенсації Адміністратором збитків, завданих Користувачем, пов’язаних із використанням Медіасервісу, обмежена сумою реально заподіяної та документально підтвердженої шкоди, відшкодування якої здійснюється на підставі рішення суду, який набрав законної сили.

4.4.6. У разі пред’явлення до Адміністратора та/або третьої особи будь-яких претензій, позовів, а також будь-яких інших вимог, що стосуються використання Медіасервісу Користувачем або третьою особою з облікового запису Користувача, Користувач зобов’язаний врегулювати вищезазначені претензії/позови/вимоги власними силами та власним коштом і компенсувати в повному обсязі всі витрати та збитки, понесені Адміністратором.

4.4.7. Адміністратор не несе жодної відповідальності за доступність та утримання вебсайтів третіх осіб у мережі інтернет, перехід до яких здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених в інтерфейсі Медіасервісу, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням таких вебсайтів.

4.4.8. Контент розміщується в Медіасервісі російською мовою та/або іншими мовами з дубляжем/ перекладом/озвученням/субтитрами на російську мову або без таких на вибір Адміністратора та відповідно до наявних у Адміністратора прав на мовні версії Контенту від правовласників на такий Контент. Користувач приймає та погоджується на перегляд та/або прослуховування Контенту в тій мовній версії, яка доступна в Медіасервісі. Цією Угодою Користувач зобов’язується утримуватися від претензій та/або вимог до Адміністратора щодо доступності в Медіасервісі тієї чи іншої одиниці Контенту, яка буде перекладена та озвучена російською мовою.

4.4.9. Доступ до перегляду ТВ-каналів здійснюється через їхню ретрансляції (доведення до загального відома), у зв’язку з чим Адміністратор не несе відповідальності за якість мовлення, виникнення технічних збоїв, перешкод під час перегляді ТВ-каналу та інших чинників, що погіршують якість мовлення, а також за зміст ТВ-каналів. Адміністратор не несе відповідальності за зміни в режимі мовлення ТВ-каналів та/або їхню недоступність із якоїсь причини. ТВ-канали, крім іншого, можуть містити рекламно-інформаційні та анонсуючі матеріали, які розміщуються безпосередньо правовласниками таких ТВ-каналів.

4.4.9.1. Цією Угодою Користувачам повідомлено, що доступ до перегляду певних ТВ-каналів може бути обмежений за часом згідно з чинним законодавством країни місцезнаходження Користувача або законодавством, що застосовується до Угоди.

4.4.10. Адміністратор зобов’язується не використовувати облікові дані Користувачів у будь-яких протиправних цілях та гарантує нерозголошення зазначених даних. Не вважається порушенням цієї умови Угоди розкриття Адміністратором інформації про Користувача на вимогу державних, контролюючих органів, правоохоронних органів, судових органів, у випадках, коли розкриття такої інформації є обов’язком Адміністратора та/або ненадання такої інформації може спричинити притягнення Адміністратора до юридичної відповідальності відповідно до чинного законодавства, що застосовується до Угоди.

5. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

5.1. Для оплати Разового Доступу, Доступу за передплатою, Доступу до ТВ-каналів, інших платних Доступів, проставлення оцінок одиниць Контенту, розміщення коментарів (за умови доступності в Медіасервісі функції коментування), участі в програмах лояльності та інше, Користувач зобов’язаний зареєструватися в Медіасервісі, створивши свій обліковий запис (далі за текстом також «Акаунт»).

5.2. В залежності від визначеної Адміністратором реєстраційної форми на Сайтах та/або Пристроях, реєстрація або наступна авторизація до облікового запису Користувача в Медіасервісі може здійснюватися одним із таких способів: шляхом введення Користувачем адреси електронної пошти (логіну) та пароля в Медіасервісі (за умови, якщо інтерфейс Медіасервісу дозволяє здійснювати реєстрацію за допомогою електронної пошти), або шляхом використання телефонного номеру Користувача чи електронної пошти для отримання одноразового коду (паролю) який є дійсним для одного або декількох сеансів аутентифікації та може бути використаний Користувачем протягом обмеженого проміжку часу, або за допомогою використання аккаунта Користувача в соціальних мережах, перелік яких надано на сторінці реєстрації Користувача.

5.3. Користувач цією Угодою проінформований, що створення більш ніж одного облікового запису для однієї адреси електронної пошти або для одного телефонного номера (логіна) не допускається.

5.4. У разі оплати Разового Доступу, Доступу до ТВ-каналів, Доступу за передплатою, інших платних Доступів до Контенту через програмний додаток MEGOGO в SMART-TV реєстрація Користувача не потрібна. Користувачеві пропонується пройти процедуру реєстрації тільки в тому випадку, якщо Користувач намагається отримати доступ до Контенту, сплаченого через програмний додаток MEGOGO в SMART-TV, з інших пристроїв.

5.5. Наступний вхід до зареєстрованого облікового запису Користувача здійснюється через його авторизацію.

5.6. Користувач несе відповідальність і самостійно вживає заходів для забезпечення безпеки свого облікового запису в Медіасервісі, включно з контролем за адресою електронної пошти або телефонним номером (логіном), вказаним в обліковому записі, збереженням логіну та паролем Користувача. Користувач несе повну відповідальність за всі дії, вчинені з використанням облікового запису Користувача, а також за будь-які наслідки, які спричинило таке використання. Користувач зобов’язується негайно повідомити Адміністратора про будь-які випадки несанкціонованого використання облікового запису Користувача третіми особами.

5.7. Користувач зобов’язується без попередньої письмової згоди Адміністратора не продавати, інакше відчужувати або передавати в користування тощо третім особам обліковий запис у Медіасервісі та/або дані, що дають нагоду мати до нього доступ.

5.8. У разі втрати інформації та/або неможливості увійти в свій обліковий запис, Користувач може відновити доступ, шляхом введення своєї адреси електронної пошти або номеру телефону (логіну), за допомогою яких здійснювалась реєстрація в Медіасервісі, на який буде автоматично відправлено листа (текстове повідомлення) із одноразовим кодом (паролем) який є дійсним для одного або декількох сеансів аутентифікації та який може бути використаний Користувачем протягом обмеженого проміжку часу.

5.9. Користувач обізнаний, що для різних країн перелік доступний для перегляду Контент відрізняється й під час оплати платного доступу до перегляду Контенту в одній країні перебування, Адміністратор не гарантує доступність цього переліку Контенту в разі, якщо Користувач користуватиметься своїм обліковим записом в іншій країні перебування.

6. НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ

6.1. Адміністратор надає Користувачеві послуги Доступу до Контенту на таких умовах:

6.1.1. Безкоштовний Доступ до Контенту - означає надання Адміністратором Користувачу можливості Доступу до Контенту на безоплатній основі.

6.1.2. Безкоштовний Доступ до Контенту, поєднаного з рекламними матеріалами - означає надання Адміністратором Користувачу можливості Доступу до Контенту на безоплатній основі, але за умови поєднання відтворення Контенту з рекламними матеріалами.

6.1.3. Разовий Доступ до Контенту - означає надання Адміністратором Користувачу можливості Доступу до обраної таким Користувачем одиниці Контенту протягом обраного періоду дії Доступу, за разову плату. Початок строку дії цього Доступу обчислюється з моменту його сплати Користувачем і відображення факту оплати такої послуги в електронній системі обліку платежів Адміністратора або після терміну зазначеного в умовах отримання доступу. За тривалістю дії Разовий Доступ поділяється на два види: перший вид - під умовною назвою «Прокат» та другий вид - під умовною назвою «Назавжди».

Під терміном дії «Прокат» мається на увазі Доступ до Контенту необмежену кількість разів, але на обмежений термін, що обчислюється в календарних днях на вибір Адміністратора (зазначений строк, як правило, встановлюється Адміністратору правовласником такого Контенту), який вказується в інтерфейсі Медіасервісу. Користувач обізнаний, що пауза, зупинка або повторне включення оплаченої одиниці Контенту не продовжує часу, наявного Користувачем для Доступу до такої одиниці Контенту.

Під терміном дії «Назавжди» мається на увазі Доступ до Контенту необмежену кількість разів і дії такого Доступу впродовж строку існування Медіасервісу або впродовж терміну, як правило, встановленого Адміністратору правовласником такого Контенту, у межах якого Адміністратор має право надавати такий Доступ.

За умови вибору різновиду Разового Доступу до Контенту Користувач також має можливість (якщо передбачено) вибрати розширення якості відео Контенту — стандартне (SD) або високе (HD) або ультра високе (UHD). Вартість разового доступу до перегляду контенту може відрізнятися залежно від терміну дії доступу, розширення якості відео контенту та інших чинників.

6.1.4. Доступ за передплатою означає надання Адміністратором Користувачеві можливості Доступу до визначеного Адміністратором переліку одиниць Контенту впродовж строку дії Доступу за передплатою відповідно до правил, обмежень та технічних вимог, зазначених у цій Угоді. Водночас Адміністратор має право надавати в рамках Медіасервісу кілька різновидів (типів) Доступу за передплатою. Початок терміну дії Доступу за передплатою обчислюється з моменту його оплати Користувачем та відображення факту оплати такої послуги в електронній системі обліку платежів Адміністратора або з моменту введення коду (ідентифікатора) доступу в Акаунті Користувача. З детальнішою інформацією про типи Доступу за передплатою можна ознайомитися в інтерфейсі Медіасервісу. Щодо деякого Контенту, що входить у послугу «Доступ за передплатою», Адміністратор має право розміщувати спільно з таким Контентом рекламні, інформаційні та/або анонсуючі матеріали, у тому числі, але не обмежуючись, спонсорську рекламу.

6.1.5. Доступ до телеканалів означає надання Адміністратором Користувачеві можливості Доступу до телеканалів, сформованих Адміністратором у пакети й може включати також Доступ до добірок одиниць Контенту, структурованих для зручності Користувача в М-плейлісти (детальніше в п. 6.1.6. Угоди). Водночас Адміністратор має право надавати в рамках Медіасервісу кілька різновидів (типів) Доступу до телеканалів. Початок терміну дії Доступу до телеканалів обчислюється з моменту оплати Користувачем та відображення факту оплати такої послуги в електронній системі обліку платежів Адміністратора або з моменту введення коду (ідентифікатора) доступу в Акаунті Користувача. З більш детальною інформацією про доступні пакети телеканалів, їхній зміст, вартість доступу та іншою інформацією щодо такої послуги можна ознайомитися в інтерфейсі Медіасервісу.

Адміністратор надає доступ до окремих телеканалів, у тому числі як дистриб'ютор сервісу, що надає телеканали за технологією FAST (Free Ad-Supported TV). Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачами та правовласниками за зазначені телеканали, їх зміст, їх мовлення на різних територіях, за розміщену в них рекламу, відповідність змісту та реклами законодавству різних територій, оскільки виступає виключно дистриб'ютором та не здійснює редакторського нагляду. Усі претензії щодо таких телеканалів, мовлення, їх змісту, реклами висуваються власникам сервісів, які надають телеканали за технологією FAST (Free Ad-Supported TV).

Адміністратор надає доступ до окремих телеканалів, у тому числі як дистриб'ютор сервісу, що надає телеканали за технологією FAST (Free Ad-Supported TV). Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачами та правовласниками за зазначені телеканали, їх зміст, їх мовлення на різних територіях, за розміщену в них рекламу, відповідність змісту та реклами законодавству різних територій, оскільки виступає виключно дистриб'ютором та не здійснює редакторського нагляду. Усі претензії щодо таких телеканалів, мовлення, їх змісту, реклами висуваються власникам сервісів, які надають телеканали за технологією FAST (Free Ad-Supported TV).

6.1.6. Доступ до добірок означає надання Адміністратором Користувачеві можливості Доступу до тематичних добірок одиниць Контенту, які, у тому числі, але не обмежуючись, об’єднуються та структуруються в плейлисти на вибір Адміністратора, з узагальненою назвою «М-плейліст». Доступ до Контенту на М-плейлістах можливий як у послідовності, запропонованій Адміністратором, так і в будь-якій послідовності, і з будь-якої хвилини тривалості одиниці Контенту, на вибір та на розсуд Користувача. На вибір Адміністратора Доступ до М-плейліста може бути як платним, так і безкоштовним (у тому числі, але не обмежуючись, поєднуватися з переглядом рекламних матеріалів, що анонсують), а також може надаватися спільно з іншими видами платного Доступу до Контенту. В залежності від території місцезнаходження Користувача, в інтерфейсі Медіасервісу М-плейлісти можуть також називатися «Інтерактивні канали».

6.1.7. Щодо окремих одиниць Контенту (на розсуд Адміністратора), до яких надається Доступ за передплатою та/або Разовий Доступ, Користувачеві може бути надана можливість завантаження одиниці Контенту або кількох одиниць Контенту у пам’ять Пристрою для отримання можливості Доступу до Контенту на Пристрої без підключення до інтернету. Доступ до таких одиниць Контенту надається виключно за допомогою програмних додатків MEGOGO, без можливості подальшого копіювання такого Контенту та з технічним обмеженням можливості Доступу впродовж зазначеного в Медіасервісі періоду часу дії Доступу за передплатою та/або Разового доступу. Ця функція доступна на пристроях із підтримкою технічних засобів захисту авторських прав (DRM). Враховуючи той факт, що правовласник може в будь-який момент відкликати в Адміністратора права на зазначену функцію завантаження Контенту (як після закінчення терміну дії прав на Контент, так і до закінчення зазначеного періоду), Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачами за ці дії.

6.1.8. Щодо окремих одиниць Контенту (на розсуд Адміністратора), які є аудіокнигами (озвучені літературні твори (книги), записані у вигляді аудіофайлу (фонограми) в електронній цифровій формі), Доступ до таких аудіокниг (Разовий доступ та/або Доступ за передплатою) надається виключно за допомогою програмних додатків MEGOGO, що функціонують на мобільних пристроях з операційними системами iOS або Android.

6.1.9. В Профілі входу Користувачу може бути обмежено Доступ відносно окремих одиниць Контенту, у зв’язку з вказаними Користувачем віковими вподобаннями в такому Профілі. Для отримання Доступу до Контенту, який не відповідає вказаним Користувачем віковим вподобанням Профілю, Користувачу необхідно змінити Профіль користування Медіасервісом та / або вікові вподобання Профілю, що використовується Користувачем. Адміністратор не несе відповідальність за неотримання Користувачем Доступу відносно окремих одиниць Контенту, що сталося через встановлені Користувачем вікові вподобання Профілю.

6.2. Послуги платного Доступу до Контенту надаються Користувачеві в порядку та на умовах, зазначених нижче:

6.2.1. Платний Доступ до Контенту може надаватися Користувачеві, за умови внесення таким Користувачем відповідної плати за платний Доступ до Контенту, якщо інше не передбачено програмами лояльності, умовами акції тощо. Адміністратор має право передбачити вимогу про реєстрацію Користувача в Медіасервісі для внесення оплати за Доступ до Контенту.

6.2.2. Платний Доступ до Контенту може мати різну вартість і може надавати Доступ до різних видів платного Доступу до Контенту, які можуть пропонуватися на розсуд Адміністратора Користувачеві як по кілька разів, так і по одному. Вартість платного Доступу до Контенту, способи та інші умови оплати вказані у відповідних розділах інтерфейсу Медіасервісу.

6.2.3. Адміністратором можуть бути встановлені обмеження Доступу в тому числі, але не виключно, до оплаченого Контенту одночасно з кількох Пристроїв (як детальніше зазначено у п. 10.4. Угоди).

6.2.4. У разі неможливості надання Доступу з вини Адміністратора до обраного та оплаченого Користувачем платного Доступу до Контенту впродовж більш ніж однієї доби, але менше ніж 30 (тридцять) календарних днів із дати оплати відповідного Доступу, Адміністратор за письмовим запитом Користувача продовжує Користувачу термін Доступу до такого Контенту на відповідний період (за наявності такої можливості) або повертає Користувачеві сплачену ним суму. Користувач надсилає запит на електронну адресу Адміністратора, зазначену в п. 13.9. цієї Угоди.

6.2.5. Вартість платного Доступу до Контенту та перелік такого доступного Користувачеві Контенту можуть бути змінені Адміністратором у будь-який момент на свій розсуд без будь-якого повідомлення про це Користувача.

6.2.6. Оплачуючи платний Доступ до Контенту, Користувач повідомлений та погоджується з тим, що:

6.2.6.1. Користувач та Адміністратор за умовами цієї Угоди підтверджують та погоджуються, що Послуги з надання платного Доступу до Контенту вважаються наданими в момент їх оплати Користувачем або в момент активації промокоду (якщо Доступ здійснюється за допомогою промокоду), якщо інше не передбачено Угодою. Вартість послуг платного Доступу включає всі понесені Адміністратором витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань за цією Угодою.

6.2.6.2. Послуга вважається наданою Адміністратором належним чином та в повному обсязі незалежно від факту використання Користувачем наданого Доступу в Медіасервісі, крім випадків, передбачених пп. 6.2.4. цієї Угоди. Ця умова поширюється на випадки здійснення оплати за Послуги з надання платного Доступу до Контенту спільно з послугами/продуктами третіх осіб.

6.2.6.3. Після закінчення терміну оплаченого Доступу до Контенту такий Контент стає недоступним для Користувача.

6.2.6.4. Оплата платного Доступу (за винятком Разового Доступу) може здійснюватися без безпосередньої участі Користувача, але за його попередньою згодою на постійній основі за допомогою автоматичного списання коштів із банківського рахунку або рахунку в електронній платіжній системі Користувача тощо згідно з правилами і умовами банку та/ або платіжної системи, за умови наявності коштів на такому рахунку. Цей пункт є згодою Користувача на договірне списання його обслуговуючим банком із його рахунку при виборі опції «автоматичне продовження» у своєму обліковому записі та/або при підключенні будь-якого з видів платного Доступу (за винятком Разового Доступу). Автоматичне списання коштів за платні види Доступу до Контенту, крім Разового Доступу, відбувається систематично, відповідно до обраної Користувачем тривалості Доступу, незалежно від терміну закінчення дії попереднього Доступу Користувача, до початку надання послуги з будь-якого з видів платного Доступу (за винятком Разового Доступу), як правило, у день, що передує дню закінчення платного Доступу (якщо інше не передбачено Угодою), у розмірі вартості такого Доступу. У такому разі Послуга надання платного Доступу (за винятком Разового Доступу) вважається наданою в момент початку оплаченого періоду платного Доступу. У разі невдалої спроби списання коштів із рахунку Користувача на момент здійснення автоматичного списання, автоматичне списання здійснюватиметься до моменту успішного списання коштів з однієї зі збережених платіжних карток Користувача, доступних у його Акаунті на момент такого списання. Користувач може будь-якої миті скасувати автоматичне списання в порядку, зазначеному в підпункті 6.2.8.1. Угоди. Наступний термін платного Доступу до Контенту дорівнює 30 (тридцяти) календарним дням із відповідною вартістю такого Доступу за 30 (тридцять) календарних днів у момент автоматичного продовження. З більш детальною інформацією про оплату платного Доступу за допомогою автоматичного списання коштів можна ознайомитись в інтерфейсі Медіасервісу.

6.2.6.5. У разі зміни вартості платного Доступу (за винятком Разового Доступу) Адміністратор повідомляє про це Користувача, який сплатив такий Доступ через відображення відповідної зміни в інтерфейсі Медіасервісу та/або через надсилання відповідного повідомлення Користувачеві на його електронну поштову скриньку (за наявності).

6.2.6.6. Тривалість платного Доступу (за винятком Разового Доступу) може становити різні періоди (на розсуд Адміністратора):

6.2.6.6.1. Один, два, три та більше місяців платного Доступу. При цьому один місяць платного Доступу дорівнює 30 (тридцяти) календарним дням, два місяці — дорівнюють 60 (шістдесяти) календарним дням, три місяці — дорівнюють 90 (дев’яносто) календарним дням і так далі. Для визначення кількості днів платного Доступу для тарифів, визначених у місяцях, кількість місяців платного Доступу множиться на 30 (тридцять) днів (якщо інше не передбачено цією Угодою).

6.2.6.7. Один, два й більше років платного доступу. При цьому один рік платного Доступу дорівнює 365 (триста шістдесяти п’яти) календарним дням, два роки — 730 (семистам тридцяти) календарним дням і так далі. Для визначення кількості днів платного Доступу для тарифів, визначених у роках, кількість років платного Доступу множиться на 365 (триста шістдесят п’ять) днів (якщо інше не передбачено цією Угодою).

6.2.7. Щодо послуги «Доступ за передплатою», Адміністратор може здійснювати рекалькуляцію (перерахунок) періоду Доступу Користувача до певних передплат, з огляду на комерційну вартість таких передплат. Рекалькуляція здійснюється в такому порядку: за наявності в Користувача активної передплати, що рекалькулюється, під умовною назвою «А» та купівлі іншої передплати, що рекалькулюється, під умовною назвою «B» — відбувається перерахунок, з огляду на вартість та залишок терміну придбаної Користувачем підписки «А» в передплату «В»». Зважаючи на вартість покупки передплати «А» обчислюється вартість одного дня передплати. Кількість днів передплати «А», що залишилася, множиться на вартість одного дня передплати (зважаючи на регулярну вартість одного місяця передплати), що дорівнює залишку грошей за передплатою «А». Далі здійснюється розрахунок вартості дня передплати «В». Залишок вартості за передплатою «А» ділиться на вартість одного дня передплати «В» — у результаті з’являється кількість днів, які додаються до періоду передплати «В».

Щодо окремих видів Доступу за передплатою (у тому числі, але не обмежуючись) Доступ за передплатою, який отримано: (і) за допомогою активації промокоду, (іі) за допомогою участі Користувача в акції (ііі) за допомогою активації Користувачем Доступу за передплатою під час використання послуг телеком-операторів) Адміністратор має право не підсумовувати термін дії таких передплат.

6.2.8. Акційні пропозиції Адміністратора (у тому числі з використанням промокоду) можуть включати умову автоматичного продовження надання послуги Доступу до Контенту на наступний період за регулярною вартістю. Користувач має право відмовитися від цієї послуги Доступу до Контенту та автоматичного продовження у своєму обліковому записі (детальніше зазначено в підпункті 6.2.8.1. Угоди). Водночас щодо певних послуг платного Доступу до Контенту (Доступ за передплатою) Адміністратором може бути встановлено, що у разі відмови Користувача від автоматичного продовження термін дії акційної пропозиції припиняється в момент такої відмови без подальшого повернення Користувачеві грошових коштів, сплачених за надання Доступ до акційної пропозиції Адміністратора. З детальнішою інформацією про акційні пропозиції Адміністратора можна ознайомитися в інтерфейсі Медіасервісу.

6.2.8.1. Користувач може в будь-який час відмовитись від продовження послуги Доступу за передплатою. Для цього Користувачеві необхідно натиснути на кнопку «Відмовитися від передплати» в розділі «Управління передплатами» в Акаунті Користувача та дотримуватися подальших інструкцій, вказаних у Медіасервісі. Дія послуги Доступ за передплатою для цього Користувача припиняється з дня, що слідує за останнім днем оплаченого періоду; списання коштів із банківської картки Користувача за наступний період дії послуги Доступ за передплатою не здійснюється.

У випадках, коли Користувач замовив послугу Доступ за передплатою за допомогою програмного додатку MEGOGO на мобільному пристрої, що функціонує на базі операційної системи «iOS», в такому разі відмовитися від послуги Доступ за передплатою Користувач зможе через магазин програм App Store в мережі інтернет, відповідно до інструкцій, що розміщені за посиланням: https://support.apple.com/en-euro/HT202039, або на екрані операційної системи «iOS», на який Користувач може перейти з програмного додатку MEGOGO на мобільному пристрої.

У випадках, коли Користувач замовив послугу Доступ за передплатою за допомогою програмного додатку MEGOGO на мобільному пристрої, що функціонує на базі операційної системи «Android», в такому разі відмовитися від послуги Доступ за передплатою Користувач зможе через сервіс Google Play (розділ Передплати), відповідно до інструкцій, що розміщені за посиланням: https://support.google.com/googlenews/answer/7018481, або на екрані операційної системи «Android», на який Користувач може перейти з програмного додатку MEGOGO на мобільному пристрої.

6.2.9. Користувач розуміє та погоджується з необхідністю оплати додаткових комісій третім особам, які забезпечують здійснення платежів за Разовий Доступ або інші платні Доступи до Контенту. Розмір комісії за кожний спосіб оплати Доступ до Контенту може відрізнятися залежно від способу оплати.
Користувач погоджується та дозволяє будь-яку конвертацію валюти та погоджується з будь-якими відповідними комісійними зборами, що здійснюються через банк-емітент картки Користувача, які будуть потрібні через валюту, що застосовується Медіасервісом до банківської картки Користувача.

6.2.10. Адміністратор у рамках Медіасервісу може надавати Користувачеві додаткову послугу — «Передзамовлення», яка полягає в наданні Користувачеві можливості здійснити оплату Разового Доступу до Контенту щодо певної одиниці Контенту заздалегідь, до моменту появи цієї одиниці Контенту в Медіасервісі, на таких умовах:

6.2.10.1. дата появи такої одиниці Контенту в Медіасервісі, Доступ до якої Користувач купує в рамках послуги Передзамовлення, може бути вказана Адміністратором в анонсі з інформацією про можливість скористатися цією послугою. Водночас Адміністратор має право перенести дату появи цієї одиниці Контенту в Медіасервісі, опублікувавши про це інформацію в Медіасервісі або не вказувати таку дату у випадках відсутності інформації від правовласників щодо дати релізу такої одиниці Контенту;

6.2.10.2. Користувач зобов’язаний у повному обсязі сплатити вартість Разового Доступу до Контенту;

6.2.10.3. здійснюючи оплату в рамках послуги Передзамовлення, Користувач повною мірою приймає умови цієї Угоди та усвідомлює, що Адміністратор надає Доступ до одиниці Контенту, сплаченої в рамках послуги Передзамовлення, не раніше строку, зазначеного в анонсі послуги Передзамовлення або не раніше дати появи Контенту в Медіасервісі, що було погоджено з відповідним правовласником. Адміністратор залишає за собою право в будь-який час змінити ймовірні терміни, у які Контент уперше стає доступним у Медіасервісі в рамках послуги Передзамовлення;

6.2.10.4. Адміністратор залишає за собою право в будь-який час до дати початку надання Доступу до Контенту, придбаного в рамках послуги Передзамовлення, скасувати надання Доступу Користувача до такого Контенту з поверненням Користувачеві вартості одиниці Контенту, сплаченої останнім у рамках послуги Передзамовлення;

6.2.10.5. Користувач має право в будь-який час до дати першої появи Контенту в Медіасервісі, Доступ до якого був оплачений Користувачем у рамках послуги Передзамовлення, відмовитися від зазначеної послуги Передзамовлення, звернувшись із відповідною вимогою до служби підтримки Медіасервісу. Адміністратор здійснює повернення Користувачеві вартості одиниці Контенту, сплаченої останнім у рамках послуги Передзамовлення, у строк до 14 (чотирнадцяти) робочих днів.
Цим Користувач підтверджує та погоджується, що, у день, коли Контент уперше стає доступним у Медіасервісі, послуга з надання Доступу до такого Контенту вважається наданою Адміністратором у повному обсязі.

6.2.11. Усі акційні пропозиції, орієнтовані на надання можливості новим Користувачам уперше отримати Доступ за передплатою та/або Разовий Доступ до Контенту за акційною ціною можуть бути використані кожним новим Користувачем не більше одного разу (під «новим Користувачем» розуміється Користувач, у якого раніше не було активною Послуги Доступу за передплатою та/або Разовим Доступом до Контенту відповідно в цьому (актуальному) та в будь-якому іншому акаунті в Медіасервісі). Повторне використання вищевказаних акційних пропозицій розглядається як порушення Угоди та Адміністратор має право закрити Доступ за передплатою та/або Разовий Доступ до Контенту щодо окремої одиниці Контенту для такого Користувача. Для відстеження повторності використання акційних пропозицій Адміністратор має право використовувати дані, надані Користувачами під час використання Медіасервісу, в тому числі, але не виключно платіжні дані Користувача.

6.2.12. Адміністратор проводить розрахунки з Користувачем самостійно або із залученням третіх осіб (партнерів/комісіонерів/агентів) та ін.

6.3. Заповнюючи в Медіасервісі дані своєї банківської картки для оплати послуг, Користувач дає беззастережну згоду на зберігання Адміністратором у зашифрованому вигляді токена картки (унікального цифрового ідентифікатора), за допомогою якого Користувач може надалі здійснювати оплату послуг у Медіасервісі без необхідності введення платіжних даних банківської картки.

6.3.1. Задля перевірки банківської картки (у разі її додаванні Користувачем до свого облікового запису в Медіасервісі) Адміністратор має право запропонувати Користувачеві здійснити попередню перевірку банківської картки як доступної для здійснення оплат, у тому числі, але не обмежуючись, без придбання послуг Доступу до Контенту. У рамках зазначеної перевірки банківської картки (без придбання послуг Доступу до Контенту) тимчасово може бути утримано грошову суму, необхідну для попередньої перевірки банківської картки на валідність. Строки повернення з моменту утримання зазначеної суми визначаються банком, який випустив банківську картку Користувача, та не залежать від Адміністратора.

6.4. Надання Користувачеві Доступу до Контенту за допомогою Медіасервісу можливе також у разі активації таким користувачем коду доступу (промокоду) за допомогою введення такого промокоду у відповідне поле Медіасервісу. Водночас, на розсуд Адміністратора:

6.4.1. активація промокоду можлива лише після проходження Користувачем процедури реєстрації в Медіасервісі та створення облікового запису (за допомогою номера телефону або електронної пошти) та/або

6.4.2.активація промокоду можлива тільки після додавання банківської картки та/або номера телефону та/або адреси електронної пошти Користувача до свого облікового запису та/або

6.4.3. активація промокоду можлива лише після додавання банківської картки Користувача до свого облікового запису. Цим Користувач обізнаний, що послуга з автоматичного продовження (як детальніше зазначено в пункті 6.2.6.4. Угоди), активується автоматично в момент додавання Користувачем зазначеної банківської картки та/або

6.4.4. активація промокоду можлива тільки для нових користувачів.

Під «новим Користувачем» розуміється Користувач, у якого раніше не було активної послуги Доступу за передплатою в цьому (актуальному) та в будь-якому іншому акаунті в Медіасервісі.

Адміністратор має право не надавати послуги Доступу до Контенту з використанням промокодів без здійснення Користувачем дій, передбачених підпунктами 6.4.1.- 6.4.4. пункту 6.4. Угоди.

6.5. Вартість Доступу до Контенту (Разовий Доступ або Доступ за передплатою) вказана для Користувача (у тому числі на сторінках Медіасервісу з відповідним Контентом та/або на сторінці Акаунту Користувача). Вказана вартість може відрізнятися для одного й того ж Доступу до Контенту залежно від пристрою Користувача, за допомогою якого Користувач набуває Доступ до цього Контенту, від якості Контенту, від досвіду користувача та/або інших умов. При визначенні досвіду користувача Адміністратором можуть використовуватися в тому числі, але не обмежуючись, такі критерії: період користування Медіасервісом, характер і кількість покупок, здійснених Користувачем у Медіасервісі, загальна кількість часу перегляду одиниць Контенту в Медіасервісі, а також інші критерії на розсуд Адміністратора.

Користувач на власний вибір визначає Пристрій, з якого буде здійснено оплату Доступу до Контенту. У разі відхилення вартості Доступу на цьому Пристрої від вартості Доступу на іншому Пристрої в момент здійснення оплати, Користувач має право вибрати Пристрій, з якого він здійснить оплату.

6.6. Для активації Адміністратором коду Доступу до послуг, який може набувати Користувач у партнерів Адміністратора (у тому числі, але не обмежуючись, у торгових мережах, роздрібних магазинах, інтернет магазинах, в інших мережах дистриб’юторів), Адміністратор має право вимагати від Користувача пред’явити документ, що підтверджує здійснення таким Користувачем оплати відповідного коду, касовий чек, розхідна накладна, акт приймання- передачі інше). При цьому, Користувач повинен здійснити активацію промокоду Доступу до послуг не пізніше ніж за 365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів з дати оплати відповідного коду Доступу. Відлік строку активації промокоду Доступу до послуг починається з дати оплати відповідного коду Доступу, яка повинна бути зазначена в документі, який надає Користувач для підтвердження здійснення оплати.

6.7. Цим Адміністратор повідомляє Користувача, що назви кнопок та розділів Медіасервісу, які наведені в цій Угоді, можуть бути перейменованими на розсуд Адміністратора без будь-якого повідомлення та згоди з боку Користувача. Якщо інше прямо не визначено Адміністратором, ці зміни не впливають на відносини Сторін, а також на функціональність таких кнопок та/або розділів.

6.8. Крім Доступів, зазначених у цьому розділі Угоди, Адміністратором також може надаватися Доступ до Контенту за допомогою різних партнерств (далі — Партнерський Доступ). Партнерський Доступ є послугою, що реалізується Адміністратором спільно з партнерами та/або за допомогою партнерів Адміністратора (у тому числі, але не обмежуючись, телеком-операторів, операторів зв’язку тощо), що має властивості тієї чи іншої послуги Доступу в Медіасервісі. Перелік Контенту, доступного користувачеві такої послуги Партнерського Доступу, її назва на партнерських ресурсах, вартість, строки (період) Доступу та порядок оплати можуть відрізнятися від аналогічних послуг Доступу в Медіасервісі. Будь-який користувач, якому надано послугу Партнерського Доступу, вважатиметься Користувачем у рамках цієї Угоди. Щоб уникнути різночитань, Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачами за зміст, форму та достовірність інформації (матеріалів), що надаються за допомогою партнерських ресурсів.

7. НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН

7.1. Винятково на території Республіки Узбекистан, надання послуги мереж поширення телепередач здійснюється ТОВ «Мегого» — юридичною особою, зареєстрованою та діючою за законодавством Республіки Узбекистан (Реєстраційний номер: 533509, адреса місцезнаходження: Республіка Узбекистан, 100029, м. Ташкент, Мірабадський район, вул. Чімкент, будинок 15, кв. 26) (далі — ТОВ «Мегого»), на підставі ліцензії Міністерства з розвитку інформаційних технологій та комунікацій Республіки Узбекистан серії АА No 0007152 на право зайняття діяльністю з експлуатації та надання послуг мереж передачі даних та ліцензії Міністерства з розвитку інформаційних технологій та комунікацій Республіки Узбекистан серії АА No 0007151 на право зайняття діяльністю з надання послуг мереж розповсюдження телепередач.

7.2. Послуги мереж поширення телепередач, що надаються ТОВ «Мегого», інтегровані в Медіасервіс.

7.3. Послуги мереж поширення телепередач, що надаються ТОВ «Мегого», означають Доступ до телеканалів, які сформовані ТОВ «Мегого» в пакети й може включати Доступ до Інтерактивних каналів.

7.4. Інтеграція послуг мереж розповсюдження телепередач, що надаються ТОВ «Мегого», означає, у тому числі, їх включення до складу послуги Доступу за передплатою.

7.5. Водночас функції Адміністрації Медіасервісу та взаємодії з Користувачем із будь-яких питань на території Республіки Узбекистан виконує Адміністратор відповідно до положень цієї Угоди.

8. НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ТЕЛЕ-, РАДІОКАНАЛІВ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

8.1. Виключно на території Республіки Казахстан, надання послуги з розповсюдження теле-, радіоканалів здійснюється ТОВ «МЕГОГО Казахстан (МЕГОГО Қазақстан)», юридичною особою, зареєстрованою та діючою за законодавством Республіки Казахстан (Бізнес-індивідуальний номер: 150840017489, адреса місцезнаходження: Республіка Казахстан, м. Алмати, Медевський район, проспект Достик, д. 128, оф.7) (далі – «ТОВ «МЕГОГО Казахстан (МЕГОГО Қазақстан)»»), на підставі ліцензії Комітету інформації Міністерства інформації та суспільного розвитку Республіки Казахстан № 22008657 від 06.05. 2022 року на діяльність із поширення теле-, радіоканалів.

8.2. Послуги з поширення теле-, радіоканалів, що надаються ТОВ «МЕГОГО Казахстан (МЕГОГО Қазақстан)», інтегровані в Медіасервіс.

8.3. Послуги з поширення теле-, радіоканалів, що надаються ТОВ «МЕГОГО Казахстан (МЕГОГО Казахстан)», означають Доступ до ТВ-каналів, які сформовані ТОВ «МЕГОГО Казахстан (МЕГОГО Казахстан)» в пакети і може включати Доступ до М-плейліста.

8.4. Інтеграція послуг з розповсюдження теле-, радіоканалів, що надаються ТОВ «Мегого», означає, у тому числі, їх включення до послуги Доступу за передплатою.

8.5. При цьому функції Адміністрації Медіасервісу та взаємодії з Користувачем з будь-яких питань на території Республіки Казахстан виконує Адміністратор відповідно до положень цієї Угоди.

9. НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ ТА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ ЛАТВІЯ

9.1. Виключно на території Республіки Латвія:

9.1.1. надання послуги мереж поширення телепередач здійснюється ТОВ «МЕГОГО» (SIA “MEGOGO”) - юридичною особою, зареєстрованою та діючою за законодавством Республіки Латвія (Реєстраційний номер: 40103584725, адреса місцезнаходження: Lielirbes iela 17A - 64, Riga, Latvia) (далі – SIA MEGOGO), на підставі дозволу на ретрансляцію Національної ради з електронних засобів інформації Латвії (далі – НацРада) № RR-43, виданого рішенням НацРади № 46 від 13 лютого 2014 р. на ретрансляцію та розповсюдження програм у мережах електронного зв'язку загального користування.

9.1.2. доступ до Контенту надається SIA MEGOGO на підставі рішення НацРади № 144 від 24 липня 2013 р. про включення послуг, що надаються SIA MEGOGO, до реєстру аудіовізуальних послуг на замовлення.

9.2. Доступ до Контенту та послуги мереж поширення телепередач, що надаються SIA MEGOGO, інтегровані в Медіасервіс.

9.3. Послуги мереж поширення телепередач, що надаються SIA MEGOGO, означають Доступ до телеканалів, які сформовані SIA MEGOGO в пакети й може включати Доступ до Інтерактивних каналів.

9.4. Інтеграція послуг мереж розповсюдження телепередач, що надаються SIA MEGOGO, означає, у тому числі, їх включення до складу послуги Доступу за передплатою.

9.5. Водночас функції Адміністрації Медіасервісу та взаємодії з Користувачем із будь-яких питань на території Республіки Латвія виконує Адміністратор відповідно до положень цієї Угоди.

10. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

10.1. Доступ до Медіасервісу надається з урахуванням технічних вимог, передбачених цією Угодою та в інтерфейсі Медіасервісу.

10.2. Доступ до Медіасервісу надається Користувачеві за допомогою Пристроїв, які Користувач додає (підключає) до свого Облікового запису на Медіасервісі.

10.3. Користувач погоджується та приймає, що Послуги можуть бути не доступні (мати обмежену функціональність) при використанні Пристроїв, які не відповідають технічним вимогам для використання Медіасервісу та / або при використанні неоновленої (неоновлюваної) версії програмних додатків MEGOGO, а також у разі наявності інших обмежень, передбачених Адміністратором та/або правовласниками Контенту. Перелік підключених пристроїв може змінюватися Користувачем у його обліковому записі. Доданими (підключеними) будуть вважатися всі Пристрої, додані (підключені) Користувачем до свого Облікового запису. П’ять Пристроїв, доданих та/або використовуваних в Обліковому записі Користувача останніми, вважаються підключеними Пристроями, за допомогою яких Користувачеві надається Доступ до Медіасервісу.

10.4. Користувач цим поінформований, що він має право здійснювати Доступ до Контенту, використовуючи не більше 5 (п’яти) одночасних стрімів (відео-/ аудіопотоків одиниць Контенту) на один Обліковий запис Користувача. Щодо певних одиниць Контенту, у тому числі, але не обмежуючись, телеканалів та Контенту спортивної спрямованості (тематики), кількість стрімів (відео-/ аудіопотоків одиниць Контенту), що використовуються одночасно, може бути обмежена Адміністратором у тому числі, але не виключно, відповідно до вимог відповідного правовласника таких одиниць Контенту, і складати менш як 5 (п’яти) одночасних стрімів (відео-/ аудіопотоків одиниць Контенту) на один обліковий запис Користувача, про що вказується в інтерфейсі Медіасервісу.

10.5. Адміністратор встановлює технічні засоби захисту Контенту від несанкціонованого доступу та/або інших дій, заборонених згідно з умовами цієї Угоди або чинним законодавством, що застосовується до Угоди.

10.6. Для доступу до контенту в медіасервісі за допомогою пристрою необхідно, щоб у Користувача було встановлено відповідне програмне забезпечення, що дозволяє відтворювати контент.

Цим Користувач погоджується з тим, що послуги Доступу можуть не надаватися з Пристроїв, які використовують для доступу до Медіасервісу неофіційні та/або неліцензійні програмні програми, операційні системи та інше. У разі недотримання Користувачем зазначеної умови, кошти за оплачені послуги Доступу не підлягають поверненню.

10.7. Якість Доступу до Контенту залежить від швидкості роботи мережі інтернет та інших критеріїв, у т. ч. моделі використовуваного Пристрою, про які Адміністратор повідомляє Користувача.

10.8. Усі питання, що стосуються придбання прав доступу до мережі інтернет, покупки та налагодження для відповідних пристроїв та програмних додатків, вирішуються Користувачем самостійно. Такі питання не підпадають під дію цієї Угоди й Адміністратор не несе за ці дії Користувача або третіх осіб відповідальності.

10.9. Щоб уникнути різночитань, цим Адміністратор доводить до відома Користувача ту обставину, що через зобов’язання Адміністратора перед правовласниками Контенту та/або технічні вимоги щодо певних одиниць Контенту, доступ до перегляду яких був придбаний Користувачем на одному Пристрої, може бути не доступний Користувачеві до перегляду на іншому пристрої.

10.10. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки обладнанню або програмному забезпеченню Користувача або іншої особи, спричиненої або пов’язаної з використанням Медіасервісу.

11. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС (АКАУНТ) КОРИСТУВАЧА

11.1. Після реєстрації в Медіасервісі в порядку, передбаченому розділом 5 цієї Угоди, Користувач отримує доступ до свого облікового запису.

11.2. Під обліковим записом у рамках цієї Угоди мається на увазі обліковий запис Користувача в Медіасервісі, який включає відомості, необхідні для ідентифікації Користувача, та інформацію для авторизації.

11.3. За допомогою облікового запису Користувач може:

11.3.1. Заповнити свій акаунт інформацією про себе, вносити до нього зміни у разі зміни власних даних;

11.3.2. Контролювати дію своїх Доступів, термін платежів, а також історію оплат та Доступу до Контенту;

11.3.3. Переглядати кількість своїх бонусів та порядок їх нарахування в рамках програми лояльності.

11.3.4. Мати можливість переглядати можливі подарунки та обмінювати їх на свої бонуси згідно з умовами, зазначеними в обліковому записі;

11.3.5. Виконувати інші дії, описані в цій Угоді.

11.4. За допомогою облікового запису Користувач може скористатися функцією Батьківський контроль, яка шляхом самостійно встановленого PIN-коду дозволяє обмежити придбання Доступу до Контенту та Доступ до певного Контенту, не призначеного для фізичних осіб, які не досягли допустимого віку, відповідно до законодавства країни місцезнаходження Користувача.

11.5. За допомогою облікового запису Користувач може створювати та керувати профілями входу в Медіасервіс (надалі – «Профіль входу», «Профіль»).

В рамках Профілю входу, Користувач може визначати вікові вподобання щодо Доступу до Контенту. Встановлення вікових вподобань дозволяє зробити пропозицію Контенту більш орієнтованою на Користувача. Вікові вподобання Профілю не є рівнозначними і не замінюють функцію «Батьківський контроль».

Профіль входу в Медіасервіс є частиною облікового запису (акаунту) Користувача і не виступає окремим (самостійним) елементом користування та / або управління доступом Користувача до Медіасервісу.

12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

12.1. Усі права інтелектуальної власності на використання Медіасервісу належать Адміністратору, а на Контент, розміщений у Медіасервісі, — його законним правовласникам. Медіасервіс та Контент, як об’єкти інтелектуальної власності, підлягають правовій охороні згідно з чинним законодавством конкретної території, на якій Користувач отримує доступ до Медіасервісу та перегляду Контенту, та міжнародно-правових нормам.

12.2. Якщо інше прямо не передбачено в Угоді або зазначено Адміністратором, Користувач не отримує прав інтелектуальної власності на Контент, зокрема не має права на відтворення одиниць Контенту, продаж, інше відчуження, публічний показ, публічне виконання, доведення до загальної інформації тощо. За порушення прав інтелектуальної власності Адміністратора, правовласників Контенту або третіх осіб Користувач несе відповідальність відповідно до чинного законодавства конкретної території, де надається доступ до їх перегляду та міжнародно-правовими нормами.

12.3. Будь-які дії, спрямовані на обхід технічних засобів захисту згідно з цією Угодою, з метою отримання Доступу до Контенту, є порушенням авторського права, та Користувач самостійно несе юридичну та іншу відповідальність, передбачену чинним законодавством за такі дії.

12.4. У випадку, якщо Контент, або інша інформація, надана в Медіасервісі, буде доводитися публічно, наприклад, у розважальних закладах та місцях дозвілля, організатори такого публічного доведення несуть відповідальність і самостійно вирішують претензії правовласників та/або третіх осіб, пов’язаних із таким використанням.

12.5. За Адміністратором залишається право без повідомлення Користувача будь-якої миті видаляти з Медіасервісу будь-який Контент, розміщений у ньому.

13. ДОДАТКОВІ УМОВИ

13.1. Ця Угода знаходиться в Медіасервісі у вільному доступі для Користувача. Чинна редакція Угоди доступна за адресою http://megogo.net/rules.

13.2. До цієї Угоди застосовується чинне законодавство Республіки Кіпр. Питання, які не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства Республіки Кіпр.

13.3. Ця Угода укладається на невизначений термін та поширює свою дію на Користувачів із моменту здійснення факту використання Медіасервісу.

13.4. Усі суперечки розбіжності, вимоги та претензії щодо цієї Угоди мають вирішуватись шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, суперечка підлягає вирішенню в судовому порядку за місцезнаходженням Адміністратора згідно з чинним законодавством, яке застосовується до Угоди.

13.5. Недійсність (нікчемність) або невідповідність чинному законодавству будь-якої з умов цієї Угоди не впливає на дійсність її інших умов. Якщо будь-яка з умов Угоди буде визнана недійсною (нікчемною), Адміністратор зобов’язується негайно замінити її іншою умовою, яка найбільшою мірою відповідатиме змісту умови, що замінюється, але при цьому є дійсною.

13.6. Заголовки в Угоді наводяться для зручності та не впливають на тлумачення змісту статей Угоди.

13.7. Усі терміни, які в тексті цієї Угоди пишуться з великої літери, мають ті значення, які наведені для них у цій Угоді та їхнє значення поширюються на всі словоформи як однини, так і множини. Інші терміни, що використовуються в цьому договорі та не визначені ним, мають такі значення, які визначені в чинному законодавстві, що застосовується до цієї Угоди. Слова «включно з» та «в тому числі» мають на увазі також поняття «без обмежень».

13.8. Будь-яке зобов’язання сторони не вчиняти будь-яку дію включає зобов’язання не допускати вчинення такої дії.

13.9. У разі виникнення будь-яких питань, повідомлень, пропозицій, скарг щодо Медіасервісу Користувач може звернутися до Адміністратора: шляхом надсилання відповідного листа за адресою: Кардітсіс, 1, кв./офіс 102, Каймаклі, 1037, Нікосія, Кіпр, за електронною адресою: support@megogo.net або за номерами телефонів, вказаними в розділі Контакти на сайті.

13.10. У разі подання Користувачем, у тому числі, якщо Користувач є власником авторського права, яке порушено, скарги щодо Контенту, розміщеного в Медіасервісі, Користувач зобов’язаний надавати документи, які підтверджують підстави для скарги, чітку аргументацію та контактні дані для зв’язку.

13.11. Текст цієї редакції Угоди складений українською мовою. У разі виникнення розбіжностей між версіями Угоди англійською та іншими мовами, текст Угоди англійською мовою матиме переважну силу.

Редакція від 27 березня 2024 рокуПолітика конфіденційності

Зміст документа

1. Загальні положення
2. Що таке персональні дані?
3. Які дані Користувача обробляє Адміністратор?
4. За яких умов Адміністратор може обробляти дані дітей?
5. На яких підставах Адміністратор обробляє дані? З якою метою Адміністратор обробляє дані?
6. Як довго зберігаються персональні дані Користувача?
7. Які Користувач має права щодо його персональних даних?
8. Що таке файли cookie і як ми їх використовуємо?
9. Кому ми передаємо ваші дані?
10. Інші випадки розголошення даних
11. Коли Адміністратор може змінювати умови цієї Політики?
12. Як Адміністратор захищає особисті дані?
13. Звернення до Адміністратора або до органу захисту даних

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Політика конфіденційності надає Користувачеві інформацію про обробку його персональних даних адміністратором Медіасервісу MEGOGO (далі — «Медіасервіс») — компанією VASKIANI VENTURES LIMITED (далі — «Адміністратор»), у тому числі інформацію, що вимагається статтями 13 та 14 Регламенту) 2016/679 («GDPR») про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних (далі — «GDPR»).

1.2. Уважно ознайомтеся з Політикою конфіденційності перед тим, як використовувати Медіасервіс, оскільки під час використання Медіасервісу здійснюється збирання, обробка, використання та зберігання персональних даних, а також передача персональних даних третім особам (у тому числі транскордонна передача даних).

1.3. Ця Політика конфіденційності (далі — «Політика») є невід’ємною частиною Угоди користувача (далі — «Угода») між Адміністратором та Користувачами, розміщеною за посиланням https://megogo.net/rules.

1.4. Контролером персональних даних Користувачів Медіасервісу є компанія VASKIANI VENTURES LIMITED, адреса: Кардіцис, 1 кв./офіс 102, Каймаклі, 1037, Нікосія, Кіпр.

1.5. З усіх питань щодо обробки (включаючи збір, використання та зберігання) персональних даних, а також передачі персональних даних Користувачі можуть звертатися за адресою data.privacy@megogo.net.

1.6. Згідно з умовами Угоди, виключно на території Республіки Узбекистан, надання послуги ретрансляції ТВ-каналів здійснюється ТОВ "Мегого" юридичною особою, зареєстрованою та чинною за законодавством Республіки Узбекистан (далі – «ТОВ «Мегого»»), ОДНАК, при цьому функції Адміністрації Медіасервісу щодо взаємодії з Користувачем з будь-яких питань на території Республіки Узбекистан виконує Адміністратор відповідно до положень Угоди, що означає, що персональні дані Користувачів не передаються та не обробляються ТОВ «Мегого».

2. ЩО ТАКЕ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

2.1. Персональні дані (далі — «Дані») — означають будь-яку інформацію щодо Користувача, яка дозволяє ідентифікувати Користувача прямо або опосередковано, наприклад, ім’я, ідентифікатор користувача в Медіасервісі (user ID), інформація про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатори (показники дій Користувача в Медіасервісі), або інша інформація щодо Користувача.

3. ЯКІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА ОБРОБЛЯЄ АДМІНІСТРАТОР?

Адміністратор може обробляти різні категорії Даних Користувача, а саме:

3.1. Дані, надані Користувачем:

3.1.1. Ім’я та прізвище Користувача, псевдонім (нікнейм), адреса електронної пошти, номер телефону, стать, вік, фото (аватар), платіжні дані та дані про способи оплати. Такі дані Ви надаєте декількома способами, наприклад, під час реєстрації та/або використання Медіасервісу, взаємодії зі службою підтримки та/або участі в промо-активностях, які проводяться Адміністратором (як самостійно, так і за допомогою партнерів).

3.1.2. Інформація, що надається під час публікації відгуку та/або проставлення позначки «Подобається»/«Не подобається» про окрему одиницю Контенту в Медіасервісі та/або іншу інформацію, яку Ви надаєте під час використання Медіасервісу.

3.2. Дані, збирання яких здійснюється Адміністратором, у тому числі за допомогою файлів cookies:

3.2.1. Дані про активність Користувача на Медіасервісі, такі як історія переглядів, історія пошуку та інше.

3.2.2. Дані про вид пристрою, модель, id пристрою та його операційну систему, за допомогою якого здійснюється доступ до Медіасервісу; інтернет-браузер, з якого здійснюється вхід до вебверсії Медіасервісу. У разі використання програмних програм Медіасервісу на пристроях для здійснення доступу до Медіасервісу збираються дані про місцезнаходження пристрою (аж до міста).

3.2.3. Деталі взаємодії зі службою підтримки, такі як дата, час та причина звернення, стенограма будь-якої розмови зі співробітниками служби підтримки, номер телефону, з якого здійснювався дзвінок до служби підтримки та запис такої розмови.

3.2.4. Дані, які ми отримуємо за допомогою cookies, вебмаяків та інших подібних технологій. Докладніше про це ви можете прочитати в пункті про файли cookies.

3.2.5. Результати рекламних активностей.

3.3. Дані з інших джерел:

3.3.1. У разі реєстрації в Медіасервісі за допомогою облікового запису Користувача в соціальних мережах (перелік соціальних мереж, обліковий запис яких дозволяє здійснити реєстрацію в Медіасервісі, вказаний на сторінці реєстрації Користувача) Користувач дає згоду на передачу Даних, необхідних для реєстрації облікового запису в Медіасервісі (таких як ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, фото (аватар), ідентифікатор користувача в соціальній мережі (user ID), дата народження, від власника такої соціальної мережі до Адміністратора.

4. ЗА ЯКИХ УМОВ АДМІНІСТРАТОР МОЖЕ ОБРОБЛЯТИ ДАНІ ДІТЕЙ?

4.1. Наші послуги можуть використовуватись дітьми виключно під контролем батьків або іншого законного опікуна. Користувачеві має бути не менше 18 років, (або інший вік повноліття згідно із законодавством країни місцезнаходження Користувача), щоби використовувати Медіасервіс самостійно.

4.2. Користувач повинен бути достатньо дорослим, щоб ухвалити рішення про надання своїх Даних Адміністратору. Якщо Користувач не досяг 14 років, (або іншого віку відповідно до законодавства країни місцезнаходження Користувача), згоду на обробку його даних має надати або схвалити один із його батьків, опікун чи інший законний представник.

5. НА ЯКИХ ПІДСТАВАХ АДМІНІСТРАТОР ОБРОБЛЯЄ ДАНІ? З ЯКОЮ МЕТОЮ АДМІНІСТРАТОР ОБРОБЛЯЄ ДАНІ?

5.1. Правовими підставами обробки персональних даних є:

5.1.1. Правовими підставами обробки персональних даних є: 5.1.1. обробка з метою надання, аналізу, адміністрування, вдосконалення та персоналізації Медіасервісу, тобто для виконання Угоди користувача, однією зі сторін якої є Користувач, а також щодо кроків, що передують укладенню угоди, і здійснення реєстрації Користувачів у Медіасервісі, для отримання платежів від Користувачів і спілкування з Користувачами щодо вищезазначеного (ст. 6 (1) (b) GDPR).
Ось кілька прикладів:
- Ідентифікація Користувачів під час використання Медіасервісу. Адміністратор може використовувати інформацію для підтвердження доступу Користувача до Медіасервісу.
- Виконання запитів на Контент, доступ до якого надається в рамках використання Медіасервісу.
- Індивідуалізація використання Користувачем Сервісу, виходячи з моделі поведінки та сфери інтересів Користувача. Адміністратор може здійснювати профілювання персональних даних для підвищення рівня їх актуальності. Профілювання – будь-яка форма автоматизованої обробки персональних даних, у тому числі використання персональних даних для оцінки певних особистих характеристик особи, зокрема для аналізу чи прогнозування аспектів, пов’язаних із цією особою в контексті її діяльності. Під час користування Медіасервісом такі як особисті переваги, інтереси та місцезнаходження. Адміністратор не приймає жодних рішень, які можуть мати правові чи інші важливі наслідки для Користувача, в тому числі на основі профілювання даних. Можлива обробка в автоматичному режимі, включаючи профілювання, буде призначена виключно для аналізу та прогнозування переваг Користувача для підготовки індивідуальних пропозицій Користувачеві.
- Забезпечення надсилання важливих повідомлень, таких як зміни в Угоді користувача та/або Політиці конфіденційності.

5.1.2. згода Користувача на обробку персональних даних (ст. 6 (1) (a) GDPR);
Ось кілька прикладів:
- Використання персональних даних для підвищення релевантності рекламних матеріалів і більш точного таргетингу.
- Ми використовуємо файли cookie та подібні технології, щоб забезпечити контент і найкращу взаємодію з користувачем через пристрій користувача. Для отримання додаткової інформації перегляньте розділ про файли cookie та налаштування в нашому банері файлів cookie на пристрої користувача.

5.1.3. законний інтерес Адміністратора здійснювати прямий маркетинг, наприклад, надсилати листи, смс-повідомлення, повідомлення через месенджери (наприклад, Viber, Telegram тощо), push-повідомлення та інші повідомлення, зокрема в інтерфейсі Медіасервісу, інформаційно- рекламного характеру, а також законні інтереси для протидії шахрайські дії, в тому числі пов’язані з тестовим періодом користування послугами Медіасервісу (ст. 6 (1) (f) GDPR).
Ось кілька прикладів:
- Аналіз та дослідження дій Користувачів в рамках Медіасервісу для підвищення якості послуг, що надаються в Медіасервісі, а також способів взаємодії з Користувачами.
- Запобігання шахрайським діям, у тому числі з тестовим періодом використання Медіасервісу.
- Якщо Користувач бере участь у будь-якій рекламній кампанії, конкурсі чи подібному заході, Адміністратор має право використовувати інформацію, надану Користувачами, для модерації такого заходу.
- Адміністратор може здійснювати профілювання персональних даних для підвищення якості послуг. Адміністратор не приймає жодних рішень, які можуть мати правові чи інші важливі наслідки для Користувача, в тому числі на основі профілювання даних. Можлива обробка в автоматичному режимі, включаючи профілювання, буде призначена лише для аналізу та прогнозування переваг Користувача щодо прямого маркетингу.
- Інформування Користувачів про появу нового Контенту в Сервісі, рекламні акції чи інші новини про Медіасервіс електронною поштою, push-повідомленнями чи іншими засобами зв’язку. Користувач має право відмовитися від отримання такої інформації, самостійно вимкнувши функцію отримання розсилок, перейшовши за спеціальним посиланням, вказаним в електронному листі; відправивши листа на електронну адресу Адміністратора data.privacy@megogo.net; відключивши push-повідомлення в налаштуваннях мобільних пристроїв; заблокувавши отримання повідомлень у додатках-месенджерах.

6. ЯК ДОВГО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА?

6.1. Ми зберігаємо та обробляємо ваші дані не довше, ніж вони потрібні для досягнення цілей, задля яких вони були зібрані. Терміни зберігання визначаються індивідуально в кожному конкретному випадку та залежать від таких речей, як характер даних, чому вони збираються та обробляються, а також відповідних юридичних чи операційних потреб у зберіганні. Зверніть увагу, що ми також можемо зберігати та використовувати вашу інформацію, якщо це необхідно для дотримання юридичних зобов’язань, вирішення суперечок і забезпечення виконання наших угод.

6.2. Після закінчення терміну зберігання для обробки ваших даних ми можемо узагальнювати або видаляти дані до рівня, коли Користувача більше не можна ідентифікувати, та обробляти виключно в статистичному вигляді. Після вжитих запобіжних заходів захисту від ризиків повторної ідентифікації дані більше не вважаються персональними, оскільки вони не дозволяють ідентифікувати Користувача.

7. ЯКІ КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВА ЩОДО ЙОГО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ?

7.1. Користувач має такі права щодо його персональних даних:
• вимагати від контролера доступу до даних, що до нього відносяться, їх виправлення, видалення або обмеження обробки; Право на видалення профілю разом з усіма персональними даними в ньому реалізується за допомогою функції https://megogo.net/ua/deleting_account.
• заперечувати проти обробки в разі, якщо така обробка здійснюється на підставі законного інтересу Адміністратора, у тому числі заперечувати проти обробки з маркетинговою метою, включно з профілюванням, пов’язаним з прямим маркетингом;
• отримувати дані в структурованому, широко використовуваному та машинопрочитуваному форматі, а також, якщо це технічно можливо, безперешкодно передавати їх іншому контролеру (т.зв. переносимість даних);
• відкликати згоду будь-коли, не впливаючи на законність обробки на основі згоди до її відкликання.
• подати скаргу до компетентного наглядового органу.

7.2. Для реалізації своїх прав Користувач може зв’язатися з Адміністратором електронною поштою — написавши листа на адресу data.privacy@megogo.net.

7.3. У разі звернення Користувача із запитом про видалення Персональних даних Адміністратор забезпечує видалення облікового запису та персональних даних, пов’язаних із таким обліковим записом. Адміністратор залишає за собою право зберігати платіжні дані, які забезпечують захист від шахрайства при взаємодії з Медіасервісом (у тому числі пов’язане з багаторазовою активацією тестового періоду послуг Медіасервісу).

7.4. Видалення персональних даних також може бути обмежене відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов’язок Адміністратора зберегти видалену Користувачем інформацію на строк, встановлений чинним законодавством, та передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу. Крім того, Адміністратор має право обмежити право на видалення з метою захисту власних інтересів від будь-яких юридичних претензій у рамках строків позовної давності. Якщо право на видалення даних обмежене, Користувач може вимагати, щоб Адміністратор обмежив обробку даних лише зберіганням.

7.5. Реалізація інших прав аналогічно може бути обмежена відповідно до вимог чинного законодавства.

7.6. Запит Користувача на здійснення перерахованих вище прав буде оцінений з урахуванням обставин окремого випадку. Звертаємо увагу, що Адміністратор може зберігати та використовувати інформацію, якщо це необхідно для дотримання юридичних зобов’язань, вирішення спорів та забезпечення виконання угод.

8.1. У вебверсії Медіасервісу, мобільних додатках та рекламних оголошеннях можуть використовуватися файли cookie та інші аналогічні технології. Ці технології зберігають на пристрої Користувача ідентифікаційні текстові файли — шматочки програмного коду, які дозволяють зберігати інформацію про Користувача та ідентифікувати його при подальшому використанні Медіасервісу.

8.2. Тут перелічені типи файлів cookie, що розміщуються Медіасервісом та третіми особами. Крім файлів cookies, суворо необхідних для надання послуг Медіасервісу, вони містять інформацію про файли cookies, які можуть використовуватися третіми особами для надання допомоги Адміністратору Медіасервісу в наданні послуг Медіасервісу. За терміном дії файли cookies Медіасервісу є постійними, тимчасовими або сесійними. Кількість та назви файлів cookies можуть змінюватися. Тому таблиці в налаштуваннях можуть періодично оновлюватися з метою надання Користувачеві найбільш актуальної інформації.
Основні файли cookies - ці файли cookies є обов'язковими для функціонування Медіасервісу, і їх не можна відключити в системах Медіасервісу. Вони встановлюються у відповідь на здійснені Користувачем дії, які є запитом на надання послуг, наприклад, налаштування, реєстрація, вхід або заповнення профілю. Якщо налаштувати браузер на блокування цих файлів cookie, це призведе до того, що деякі частини Медіасервісу не працюватимуть. До таких файлів cookies на Медіасервісі відносяться файли cookies функціональності, продуктивності, аналітики (наприклад, персоналізація контенту, система рекомендацій, без якої сервіс не надається; моніторинг шахрайських дій), безпеки, автентифікації профілю користувача, а також cookies файли сесій Користувача на Медіасервісі.
Аналітичні файли cookie - ці файли cookie збирають інформацію про те, як Користувачі використовують вебсайт, наприклад, які сторінки Користувачі найчастіше відвідують і чи отримують вони повідомлення про помилки з вебсторінок. Також ці файли cookies використовуються для надання статистичної інформації, яка зазвичай використовується для вимірювання продуктивності та покращення. Це також відоме як "аналітика". Аналітика включає такі дії, як підрахунок відвідувань сторінок, час перебування, показники, переваги. В електронних комунікаціях Медіасервісу можуть використовуватися «URL-адреси переходу по клацанню», які пов'язані з певними матеріалами в Медіасервісі, і при натисканні на які Користувач переходить на цільову сторінку. У цей момент з боку Медіасервісу також здійснюється збір аналітичних даних, оскільки вони надають інформацію про найбільш популярні теми та рівень взаємодії з Користувачем. Іноді послуги аналітики надаються третіми сторонами та спеціалізованим програмним забезпеченням, яке може використовувати власні та сторонні файли cookies. Деякі сторонні програмні служби, вбудовані на сайт, можуть використовувати аналітичні служби для вимірювання ефективності послуг. Медіасервіс використовує Google Analytics, що дозволяє підраховувати відвідуваність та джерела трафіку, щоб вимірювати та покращувати ефективність Медіасервісу. Вони допомагають дізнатися, які сторінки є найбільш та найменьш популярними, і побачити, як Користувачі переміщуються сайтом. Щоб переглянути конфіденційність файлів cookies Google Analytics, перейдіть за посиланням: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Цільові файли cookies - ці файли cookies використовуються для надання реклами, яка більше відповідає Користувачеві та інтересам користувача. Наприклад, інформація про перегляд певного Контенту за допомогою комп'ютера або мобільного пристрою Користувача дозволяє зробити рекламні повідомлення Медіасервісу та матеріали більш відповідними інтересам Користувача. Крім цього, спеціальні піксельні теги дозволяють визначити, чи було відкрито та прочитано надісланий Медіасервісом лист. Медіасервіс також може використовувати ці відомості, щоб зменшити кількість електронних листів або відмовитись від них. Також цільові файли cookies використовуються для визначення ефективності рекламної кампанії. Цільові файли cookie можуть бути встановлені на сайті Медіасервісу рекламними партнерами. Ці файли cookie пам'ятають, що Користувач відвідав конкретний вебсайт, і ця інформація передається іншим організаціям, наприклад, рекламодавцям. Якщо Користувач не дозволить ці файли cookies, то все одно бачитиме загальну рекламу, яка не базуватиметься на інтересах Користувача.
Файли cookies третіх сторін - ці файли cookie встановлюються третіми сторонами для маркетингових, аналітичних і функціональних цілей. Наприклад, під час авторизації через зовнішні соціальні мережі певні файли cookie можуть бути встановлені для коректної роботи функцій. Якщо такі файли cookie заблоковано, певні частини функціональних можливостей сервісу можуть працювати некоректно. Список і назва таких файлів cookie може динамічно змінюватися відповідною третьою стороною.
Категорія IAB мети. Ми обробляємо ваші дані, щоб надавати контент або рекламу, і вимірюємо доставку такого контенту або реклами, щоб отримати інформацію про наш веб-сайт. Ми надаємо цю інформацію нашим партнерам на основі згоди та законного інтересу. Ви можете скористатися своїм правом надати згоду або заперечити проти законного інтересу на основі конкретної цілі або на рівні партнера за посиланням під кожною метою. Про ці варіанти буде повідомлено наших постачальників, які є участниками Transparency and Consent Framework (TCF).

8.3. Користувач завжди може обмежити використання cookies або змінити налаштування використання cookies під час використання Медіасервісу та відкликати свою згоду, за допомогою cookies-банера на пристрої користувача. Крім цього, для зміни налаштувань файлів cookies Користувач може скористатися налаштуваннями свого Інтернет-браузера або мобільного пристрою. Для цього рекомендуємо перейти за такими посиланнями:
Для користувачів Internet Explorer;
Для користувачів Chrome;
Для користувачів Safari web та Safari на iPhone, iPad та iPod touch;
Для користувачів Firefox;
Для користувачів Android;

9. КОМУ МИ ПЕРЕДАЄМО ВАШІ ДАНІ?

9.1. Для належного та якісного надання послуг Користувачеві, підтримки різних функцій Медіасервісу та забезпечення його роботи, для надання маркетингових та рекламних послуг або для здійснення транзакцій за банківськими картками або іншими способами оплати в рамках Медіасервісу ми укладаємо угоди з незалежними підрядниками, а також співпрацюємо з іншими постачальниками послуг, компаніями та організаціями. У рамках цього залучення підрядників та постачальників послуг може здійснюватись передача даних Користувача третім особам.

9.2. У випадках, коли дані передаються третій особі, розташованій у країні, яка не забезпечує адекватного рівня захисту даних у розумінні законодавства Європейського Союзу, Адміністратор вживає додаткових заходів щодо захисту даних Користувача, наприклад, укладає договори щодо обробки даних на основі прийнятих положеннь про захист даних, затверджених Європейською Комісією.

9.3. Серед іншого ми залучаємо компаній-партнерів (далі – «Партнери») з метою надання доступу до Медіасервісу, для здійснення технічної підтримки Користувачів та прийняття рішень щодо покращення обслуговування Користувачів.
Адміністратор надає послуги Медіасервісу на території країн світу, де такий сервіс доступний, крім території країн Україна та Республіка Польща. Послуги надання доступу до Медіасервісу MEGOGO в інших країнах можуть надаватися Користувачеві компаніями, онлайн- сервіси яких функціонують під доменними іменами, що містять позначення <megogo> без обмежень рівнів ієрархії таких веб-сайтів, а також програмних додатків).
При цьому спрацює автоматична переадресація Користувача на відповідний сайт і Користувач не має необхідності проходити додаткову реєстрацію у вказаному онлайн-сервісі, що дозволяє заощадити час Користувачів та полегшити Користувачам доступ до таких онлайн- сервісів.
Інформація про вказані компанії буде повідомлена Користувачеві до початку використання Користувачем послуг такого онлайн-сервісу за допомогою інтерфейсу користувача.
Наприклад, на території України Адміністратором онлайн-сервісу MEGOGO є компанія Товариство з обмеженою відповідальністю «Мегого» (юридична особа, зареєстрована та чинна за законодавством України, реєстраційний номер — 38347009), а на території Республіки Польща Адміністратором онлайн-сервісу MEGOGO є компанія Товариство з обмеженою відповідальністю MEGOGO.PL (юридична особа, зареєстрована та чинна за законодавством Республіки Польща, реєстраційний номер - 0000985316).
Адміністратор зі свого боку не надає Партнерам право на подальше розголошення персональних даних Користувачів або використання даних у будь-яких цілях, крім у зв'язку з наданням послуг.
Адміністратор та Партнери діють на підставі договорів, а також вживають необхідних заходів для забезпечення захисту та збереження даних Користувачів.

9.4. Інші треті особи можуть також залучатися Адміністратором, наприклад, для надання маркетингових та рекламних послуг або для здійснення транзакцій за банківськими картками чи іншими способами оплати в рамках Медіасервісу. Перелік цих третіх осіб надається Адміністратором на письмовий запит Користувача.

9.5. Зокрема, але не обмежуючись цим, Адміністратор може використовувати:

9.5.1. послуги дата-центру, який обробляє дані виключно в зашифрованому вигляді та гарантує конфіденційність цих даних;

9.5.2. послуги хмарної платформи для SaaS-рішень (SaaS — програмне забезпечення як послуга);

9.5.3. послуги постачальника мережі доставки контенту (CDN) Мережа доставки контенту дозволяє значно прискорити завантаження контенту на пристрої Користувача;

9.5.4. послуги інших постачальників інформаційно-консультаційних послуг;

9.5.5. послуги компаній для проведення аналізу та статистичних досліджень використання Медіасервісу з метою покращення якості послуг та роботи Медіасервісу, а також таргетування (персоналізація показу) рекламних матеріалів та системи рекомендацій контенту та надання Користувачеві персоналізованих та рекомендаційних сервісів Медіасервісу;

9.5.6. послуги компаній для зв’язку з Користувачем, у тому числі напрямки повідомлень, запитів та інформації щодо використання Медіасервісу, а також обробки запитів та заявок від Користувача.

9.6. Зверніть увагу, що в разі надсилання повідомлення Адміністратору на його офіційні сторінки та акаунти в таких сервісах та програмах як Facebook, Instagram, Telegram, Viber, iMessages або ж надсилання листа на електронну пошту Адміністратора, ви самостійно й на свій ризик використовуєте послуги вказаних сервісів та /або послуги вашого оператора електронної пошти та погоджуєтесь із тим, що постачальники цих послуг можуть отримувати доступ до ваших персональних даних та бути незалежними контролерами ваших даних поряд з Адміністратором. Адміністратор не контролює використання персональних даних, переліченими в цьому пункті постачальниками послуг.

10. ІНШІ ВИПАДКИ РОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ

10.1. Розголошення персональних даних може також здійснюватись у таких випадках:

10.1.1. Розголошення інформації згідно з приписом компетентного суду або контролюючого органу у випадках, передбачених законом.

10.1.2. За наявності згоди Користувача про таке розголошення.

10.1.3. У разі проведення спільної промо-активності із третіми особами. У цьому випадку Користувач, беручи участь у такій промо-активності, надає свої персональні дані не лише Адміністратору, а й партнерам Адміністратора щодо такої активності. Звертаємо вашу увагу, що треті сторони, задіяні в проведенні промо-активностей, мають свою політику конфіденційності та взаємодії з персональними даними Користувачів та несуть відповідальність самостійно за її дотримання.

10.1.4. У разі проведення реорганізації, реструктуризації, злиття, продажу або іншої передачі активів персональні дані можуть стати частиною інформації, що передається. У разі такої передачі сторона зобов’язується забезпечувати рівень захисту персональних даних не менше, ніж це передбачено цією Політикою Конфіденційності.

10.2. Також звертаємо вашу увагу, що під час використання Медіасервісу Користувач може розголошувати інформацію про себе та/або щодо використання Медіасервісу шляхом використання плагінів «поділитися в» для деяких соціальних платформ (Facebook, Twitter умови використання таких кнопок та плагінів є безпосередньо предметом політики конфіденційності соціальних платформ).

10.3. Такі дані, вказані Користувачем у профілі, як ім’я, фото, а також будь-яку соціальну дію (наприклад, коментування) у рамках Медіасервісу будуть доступні у вільному доступі. Це означає, що їх також можуть переглядати інші користувачі в межах або поза Медіасервісом (наприклад, користувачі, відвідувачі Медіасервісу або користувачі сторонніх пошукових систем).

11. КОЛИ АДМІНІСТРАТОР МОЖЕ ЗМІНЮВАТИ УМОВИ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ?

11.1. Адміністратор залишає за собою право змінювати цю Політику. У разі зміни змісту Політики Адміністратор доводить до відома користувача переглянуту Політику. У разі внесення змін, які змінюють права Адміністратора на використання раніше зібраної інформації, Адміністратор зі свого боку вимагає від Користувача згоди щодо такого використання, якщо інше не передбачено чинним законодавством. У будь-якому випадку Адміністратор повідомляє Користувача про такі зміни.

11.2. Адміністратор зобов’язується своєчасно повідомляти про зміни в Політиці та дату набрання таких змін належним чином. Користувач може продовжувати використовувати Медіасервіс лише після надання належної згоди з такими змінами, належною згодою з такими змінами є продовження використання Медіасервісу після отримання повідомлення про зміни. Якщо Користувач не приймає жодних доповнень до Політики Конфіденційності, Користувач відповідно відмовляється від використання Медіасервісу й зобов’язаний звернутися до Адміністратора для видалення свого облікового запису.

12. ЯК АДМІНІСТРАТОР ЗАХИЩАЄ ОСОБИСТІ ДАНІ?

12.1. Адміністратор реалізує всі необхідні заходи безпеки, необхідні для захисту персональних даних Користувача, наприклад:
• ми надаємо доступ до даних обмеженого кола осіб і лише в разі потреби;
• ми використовуємо безпечний протокол Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), щоби використання Медіасервісу через Інтернет було безпечним;
• ми навчаємо наш персонал безпечної обробки даних. Зокрема, ми вимагаємо від наших працівників та підрядників використовувати надійні паролі та включати багатофакторну автентифікацію;
• ми укладаємо з нашими співробітниками та субпідрядниками угоди про нерозголошення та обробку даних;
• для захисту від несанкціонованого доступу до даних ми застосували мережевий екран (брандмауер), хешування паролів Користувачів тощо;
• ми також регулярно створюємо резервні копії даних, щоби мати можливість відновити їх, коли це буде потрібно.

12.2. Тим не менш, Адміністратор не може гарантувати 100 % безпеки всієї інформації, яка передається та/або збирається безпосередньо Адміністратором за час використання Медіасервісу, оскільки жоден спосіб передачі через Інтернет не є повністю безпечним. Адміністратор не надає гарантії, що дані не будуть переглянуті, розкриті чи знищені внаслідок відмови чи подолання будь- яких заходів захисту, вжитих Адміністратором.

13. ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА АБО ДО ОРГАНУ ЗАХИСТУ ДАНИХ

13.1. Якщо у Вас виникли запитання чи сумніви щодо нашої Політики конфіденційності, Ви завжди можете зв’язатися з нами, надіславши повідомлення на адресу data.privacy@megogo.net.

13.2. Ви також можете подати скаргу або зв’язатися з органом захисту даних відповідно до права, наданого Вам згідно GDPR 13 (2d), 14 (2e).

Редакція від 9 лютого 2023 року